logo itpoint.cz

Studie vypracovaná společnostmi Deloitte Consulting a Siemens přináší důkazy o výhodách IP konvergence

Podle studie mohou konvergovaná IP řešení pomoci výkonným ředitelům společností demonstrovat návratnost investic, snížit provozní náklady a zlepšit podmínky pro vytváření zisku. Konvergovaná IP řešení snižují náklady na provoz sítě a připravují organizaci na nové způsoby podnikání, např. na použití pokročilých multimédií a interaktivitu jak v rámci, tak mimo organizaci.

Společnosti Deloitte Consulting a Siemens zveřejnily výsledky studie o IP konvergenci - "Průvodce manažera směrem ke konvergenci v praxi". Ze zprávy vyplývá, že konvergovaná IP řešení mohou zvýšit současnou i budoucí hodnotu firem a poskytnout jim praktického rádce jejich hodnocení.

Zavedení konvergovaných IP řešení představuje výhody ve všech třech rozměrech hodnocení - růst zisku, provozní marže a produktivita vlastního jmění.

Mezi klíčové výhody patří vyšší produktivita zaměstnanců, nižší provozní náklady, nižší kapitálové výdaje a celkové náklady na vlastnictví (TCO) a lepší schopnost získat a udržet si nové zákazníky. Právě krátkodobá návratnost investic napomáhá důvěře v nové výrobky. Těchto výhod může dosáhnout jakákoli organizace za předpokladu, že zavede konvergovaná IP řešení způsobem, který je v souladu s jejími obchodními potřebami a při optimálním využití stávající infrastruktury.

Podle zprávy mohou konvergovaná IP řešení pomoci výkonným ředitelům společností demonstrovat návratnost investic, snížit provozní náklady a zlepšit podmínky pro vytváření zisku. Konvergovaná IP řešení snižují náklady na provoz sítě a připravují organizaci na nové způsoby podnikání, např. na použití pokročilých multimédií a interaktivitu jak v rámci, tak mimo organizaci. Nové možnosti poskytování služeb povedou k vyšším ziskům a produktivitě a zlepší produktivitu vlastního jmění a obchodní procesy.

Jako praktický rádce podává studie jednoduchý a dobře strukturovaný přístup k hodnocení obchodních potřeb a jejich řešení. Zpráva nabízí praktické rady, jak využít konvergovaná IP řešení, a zabývá se různými přístupy, například průzkumem, rozšířením a nahrazením při implementaci. “Správný” přístup závisí na obchodních potřebách a připravenosti organizace. V závěru se mj. uvádí, že přístup „Rozšíření“ všeobecně nabízí nejlepší příležitost pro vývoj směrem ke konvergovaným IP službám, protože organizacím umožňuje řídit vnitřní změny v podnikání, které jsou základem pro úspěšné přijetí technologie a pro její dopad na zákazníky, zaměstnance a obchodní procesy.

Další informace jsou uvedeny na adrese http://w4.siemens.de/networks/hipath/en/cio_portal/index2.htm

 www.siemens.cz

Článek ze dne 26. června 2002 - středa