logo itpoint.cz

SWS a.s. dosáhla v roce 2001 nárůstu obratu o 50 %

SWS a.s., Slušovice, přední česká distribuční firma na poli informačních technologií, dosáhla v roce 2001 obratu 1 680 milionů Kč, což je 50% nárůst oproti předchozímu roku.

SWS a.s., Slušovice, přední česká distribuční firma na poli informačních technologií, dosáhla v roce 2001 obratu 1 680 milionů Kč, což je 50% nárůst oproti předchozímu roku.

V roce 2001 expandovala SWS i do zahraničí. Dne 1. srpna 2001 byla založena v Bratislavě dceřiná distribuční firma SWS Distribution a.s., která se za pět měsíců své existence může; pochlubit velmi pěkným výsledkem - dosaženým obratem v celkové výši 75 mil. Sk.

"Rok 2001 byl pro nás nejúspěšnějším rokem v desetileté historii firmy," říká Stanislav Skalička obchodní ředitel SWS a.s. "Potěšující jsou nejen čísla hovořící o vysokých nárůstech obratu a zisku, ale především to, co se za těmito čísly skrývá. Podařilo se nám potvrdit rostoucí trend z minulých let a vybudovat moderně řízenou firmu s vynikajícím pracovním kolektivem. Zlepšili jsme logistiku, podařilo se nám rozvinout obchod s našimi partnery přes internet do té míry, že již 80 % obchodů realizujeme tímto způsobem. Především ale se nám podařilo splnit náš prioritní cíl, a to zvýšení spokojenosti s našimi službami, nárůst dealerské základny a zvýšení její loajality. Konkurence na distribučním poli je obrovská.

Je charakterizována především neustále se snižujícími maržemi, zvyšujícími se nároky na finanční stabilitu distributora a bezchybnou logistiku. Abychom obstáli i v letošním roce, budeme muset mít stejně ambiciózní cíle jako v roce minulém a být na sebe ještě více nároční."

SWS a.s. Slušovice je největší distributor software na českém trhu. Má majoritní tržní podíly prakticky ve všech významných softwarových komoditách na trhu (Novell 70 %, Corel 70 %, Lotus 90 %, Symantec 70 % a další). Vynikající výsledky má SWS i v prodejích produktů Microsoft. Prakticky každá druhá krabice od Microsoftu na českém trhu projde logistikou firmy SWS. Za nejvýznamnější faktor vysokého růstu však lze považovat zlepšení pozice na trhu v oblasti hardware a jeho další významné posílení v portfoliu SWS.

V hardwarové oblasti je SWS největší distributor produktů Acer a Fujitsu-Siemens a velmi významný distributor produktů IBM. Zcela mimořádného růstu dosáhla SWS v oblasti digitálního foto-videa, kde s nabídkou produktů od šesti nejvýznamnějších výrobců je největším distributorem na českém trhu.

V roce 2001 prodala SWS 6500 digitálních fotoaparátů a 200 videokamer za více než 150 mil Kč. V současnosti SWS nabízí komponenty do PC od více než 40 výrobců a tuto nabídku bude i nadále rozšiřovat.

SWS
tisková zpráva

Článek ze dne 14. ledna 2002 - pondělí