logo itpoint.cz

SYKORA +Tele Atlas = nový produkt StreetPlan

StreetPlan a je určen pro podniky, jejichž aktivity jsou založeny na přesných a aktuálních informacích o konkrétních lokalitách. Stane se skutečným přínosem pro firmy podnikající v nejrůznějších sektorech trhu, jelikož prostorová technologie hraje důležitou roli nejen v procesech rozhodování.

Mezinárodní společnost SYKORA působící v oblasti vývoje a distribuce provozně technických informačních systémů určených zvláště pro telekomunikační a distribuční společnosti a podniky ve státní správě uzavřela významnou smlouvu o spolupráci s holandskou společností Tele Atlas. Důležitou roli pro uzavření spolupráce hrála mimo jiné i skutečnost, že firma SYKORA jako jediný partner společnosti Tele Atlas vyvíjí své aktivity v středoevropských zemích ucházejících se o vstup do EU.

Firma SYKORA tak rozšířila nejen spektrum svých služeb a produktů, ale zároveň potvrdila svou schopnost pružně reagovat na požadavky zákazníků, kterým nyní může nabídnout komplexní řešení obohacené o další důležité vlastnosti a funkcionality. Partnerství dvou silných mezinárodních firem tak přináší četné výhody nejen stávajícím ale i potenciálním zákazníkům.

Nový produkt bude na našem trhu k dispozici pod názvem StreetPlan a je určen pro podniky, jejichž aktivity jsou založeny na přesných a aktuálních informacích o konkrétních lokalitách. StreetPlan je skutečným přínosem pro firmy podnikající v nejrůznějších sektorech trhu, jelikož prostorová technologie hraje důležitou roli nejen v procesech rozhodování, ale například také v oblasti plánování investic, marketingu a projektování sítí.

StreetPlan aplikace zahrnují analýzu příležitostí, geomarketing, prodejní analýzu, plánování sítí a možností proveditelnosti, výkaznictví a sledování stavebních prací. Pro komplexní aplikace a procesy, jakými je např. doprava a údržba, je potřeba dalších specifických funkcionalit jako trasování sítě cest a dopravní atributy, jejichž dodávka je rovněž v rámci distribučních pravomocí firmy SYKORA.

Další nemalou výhodou projektu StreetPlan je jeho flexibilita. To znamená, že migrace dat navedených v produktu StreetPlan není v rámci přesunu do vyšší aplikace MultiNet nijak omezena, neboť oba produkty jsou založeny na stejné mateřské databázi.

Vektorová databáze MultiNet obsahuje podrobné informace o cestách včetně administrativních detailů a informací o železničních a vodních cestách. Dále obsahuje čísla domů strategických měst a městských oblastí na celorepublikové i lokální úrovni a v rámci kategorizace území zahrnuje i přístavy a průmyslové oblasti. Databáze jsou dostupné pro většinu evropských zemí a částečně také pro Českou republiku.

SYKORA je "World Class Partner", typu solution partner, společnosti GE Network Solutions (dříve společnosti Smallworld) od roku 1996 a partner společností Agilent Technologies, NMS Americas a Tele Atlas. SYKORA má osm poboček v sedmi zemích světa a nesčetné zkušenosti s implementací řešení v telekomunikačních a distribučních společnostech, a to nejen v Evropě. V případě zájmu o další informace, kontaktujte společnost telefonicky nebo navštivte webové stránky firmy.

Tele Atlas je předním světovým dodavatelem nejmodernějších geografických databází. Jejich digitální mapy v detailním a naprosto přesném provedení pokrývají 100% území severní Ameriky a oblast osmnácti evropských zemí. Tyto mapy jsou základem mnohých řešení určených pro společnosti jejichž aktivity jsou zaměřeny na geo-prostorovou navigaci a pro podniky jejichž dodávka služeb závisí na informacích o příslušných lokalitách. Společnost věnuje úsilí nejen rozšíření uzemí zmapovaných v digitální formě, ale také aktualizaci stávajících databází. Spolupráce firmy Tele Atlas s partnerskými firmami působících na celém světě má za cíl vytvořit geografickou databázi s využitím jedinečné technologie společnosti Tele Atlas. V současné době má společnost Tele Atlas cca 1800 zaměstnanců a pobočky v zemích celého světa.

 www.teleatlas.com

 www.sykora.cz

Článek ze dne 22. května 2002 - středa