logo itpoint.cz

T-Mobile nabídl tisíc mobilních telefonů pro Integrovaný záchranný systém

Volání ze sítě T-Mobile na krizové linky v regionech postižených záplavami je zdarma, zdarma je také volání na ústředí Českého červeného kříže, kde se mohou občané informovat o možnostech pomoci postiženým. T-Mobile také posunul splatnost faktur vydaných v minulém a tomto týdnu o jeden týden. T-Mobile věnuje Českému červenému kříži půl milionu korun na humanitární pomoc pro postižené povodněmi.

Společnost RadioMobil nabídla Integrovanému záchrannému systému tisíc mobilních telefonů s aktivními SIM kartami. Chce tak přispět k usnadnění komunikace při řešení kalamitní povodňové situace v České republice.

RadioMobil dále zavedl bezplatné volání ze sítě T-Mobile na krizové linky v oblastech postižených záplavami. Zpoplatněna nebudou tato telefonní čísla :

České Budějovice 038/635 48 09, 038/700 51 25
Jihočeský kraj 038/672 04 92
Info Centrum Praha 02/222 41 257
Praha 02/33003350-59
Plzeň 019/803 38 11, 019/803 3816

Zdarma je také volání na informační linku ústředí Českého červeného kříže na čísle 02/511 04 111, kde se mohou zákazníci informovat o možnosti pomoci postiženým povodněmi. Českému červenému kříži současně.

T-Mobile přispěje částkou ve výši 500 tisíc korun na humanitární pomoc pro lidi v nejvíce postižených oblastech.

Z důvodu rozsáhlých povodní T-Mobile posunul splatnost faktur vydaných v minulém a tomto týdnu o jeden týden.

Společnost RadioMobil přispěje částkou ve výši 500 tisíc korun do mimořádné finanční sbírky. Tu vyhlásil Český červený kříž na humanitární pomoc pro postižené povodněmi v České republice. Finanční prostředky získané touto sbírkou budou v nejvíce postižených oblastech směřovat k zajištění základních životních potřeb, jako je dostatek pitné vody, potraviny, přikrývky či hygienické a desinfekční prostředky.

"Pevně věříme, že naše finanční pomoc alespoň částečně přispěje k řešení naléhavé krizové situace v oblastech postižených povodněmi," říká Roland Mahler, generální ředitel společnosti RadioMobil.

V těchto krizových dnech nedošlo v souvislosti s postupujícími záplavami k žádným závažnějším výpadkům v provozu mobilní sítě T-Mobile.

Na jihu Čech, především v oblasti Českých Budějovic, došlo k výraznému navýšení provozu. Společnost RadioMobil přešla pro zajištění co nejhladšího provozu v příštích dnech k následujícím opatřením. V oblasti Českých Budějovic, středních Čech a v některých ohrožených částech Prahy došlo k navýšení kapacity sítě. Pro případ potřeby jsou též připraveny dieselové agregáty a mobilní základnové stanice.

Byl zaznamenán výrazný nárůst počtu uskutečněných hovorů a odeslaných SMS zpráv. V některých místech se průměrné zatížení sítě pohybovalo až kolem 80 procent celkové kapacity. Pracovníci T-Mobile proto zajišťují průběžné navyšování kapacity sítě v nejvíce zatížených oblastech. V noci z pondělí na úterý tak došlo k významnému navýšení kapacity například v oblasti Kralup nad Vltavou a Plzně, dále byla navýšena kapacita sítě také v Praze, kde se přesto může v některých místech vyskytnout dočasné přetížení sítě. Na rozsáhlém území Prahy totiž docází k přerušení dodávky elektrické energie a zajištění náhradního napájení pro všechny základnové stanice v této oblasti není technicky možné. Vykrytí těchto oblastí proto zajišťují ostatní základnové stanice na území Prahy a okolí.

 www.t-mobile.cz

Článek ze dne 14. srpna 2002 - středa