logo itpoint.cz

T-Mobile řeší povodně

Provoz sítě T-Mobile v uplynulých čtyřiadvaceti hodinách probíhal bez významných výpadků. K růstu zatížení sítě dnes došlo v oblasti středních a severních Čech

Provoz sítě T-Mobile v uplynulých čtyřiadvaceti hodinách probíhal bez významných výpadků. Stejně jako v minulých dnech jsme zaznamenali výrazný nárůst uskutečněných hovorů a odeslaných SMS zpráv oproti provozu v běžném pracovním dni. K růstu zatížení sítě dnes došlo v oblasti středních a severních Čech, kde je z tohoto důvodu průběžně navyšována kapacita sítě. Z oblastí, které již mají záplavovou vlnu za sebou, bylo uvolněno maximum dieselových agregátů a přesunuto právě do těchto regionů. Jenom v severních Čechách tak je tímto způsobem napájeno celkem 16 základnových stanic a pro případ potřeby je připraveno dalších deset záložních agregátů.

Nová mobilní základnová stanice byla instalována v Praze na Vítkově. Ta posiluje mobilní komunikaci především v zaplavených centrálních čtvrtích, a pokrývá tak například také oblast Karlína. Dieselových agregátů je nyní na území Prahy rozmístěno celkem 28. V rámci spolupráce s pražským magistrátem T-Mobile včera a dnes rozeslal svým zákazníkům více než tři čtvrtě milionu SMS zpráv obsahujících čísla na krizové linky v hlavním městě a informace pro evakuované obyvatele Prahy. Důležité informace o krizových linkách dnes formou SMS zprávy obdrží také zákazníci v Ústí nad Labem. Podle Jiřího Hájka, tiskového mluvčího společnosti RadioMobil, se SMS zprávy ukazují díky možnosti zasílání pouze do předem určené oblasti jako velmi efektivní prostředek komunikace v krizových situacích.

 www.t-mobile.cz

Článek ze dne 16. srpna 2002 - pátek