logo itpoint.cz

T-Mobile upravuje tarify a nabízí nové služby

Dnem 1. února 2003 vstoupí v platnost cenové úpravy vybraných tarifů v síti T-Mobile. O tři dny později dojde také ke změně v možnostech zasílání SMS z webového rozhraní. Nová T-Mobile SMS brána umožní odesílat SMS zprávy na všechna mobilní telefonní čísla v České republice a v zahraničí bez časového omezení. Také naši ostatní mobilní operátoři - Eurotel a Český Mobil uvažují o omezení nebo zrušení bezplatného zasílání SMS z z internetu ...

Dnem 1. února 2003 vstoupí v platnost cenové úpravy vybraných tarifů v síti T-Mobile. O tři dny později dojde také ke změně v možnostech zasílání SMS z webového rozhraní. Nová T-Mobile SMS brána umožní odesílat SMS zprávy na všechna mobilní telefonní čísla v České republice a v zahraničí bez časového omezení. T-Mobile SMS brána bude nadále přístupná pouze zákazníkům T-Mobile registrovaným na portálu t-zones. V průběhu února nabídne T-Mobile svým zákazníkům novou službu, tzv. uvítací pozdravy, která zpříjemní komunikaci s hlasovou schránkou. Nově budou mít zákazníci také možnost získat prostřednictvím SMS přehled o zmeškaných hovorech v době, kdy byli nějaký čas nedostupní.

"Řada cenových úprav, které jsme provedli, nyní lépe vystihuje strukturu volání, uskutečňovaných našimi zákazníky, a zprůhledňuje vybrané tarify. Zejména pro zákazníky předplacených služeb Twist jsme se snažili sjednotit sazby za volání do pevných a mobilních sítí tak, aby se jednotlivé tarify staly co možná nejjednodušší," říká Jiří Hájek, tiskový mluvčí společnosti RadioMobil.

Twistoví zákazníci

K dílčím cenovým úpravám hovorného dochází od 1. února u tarifů Twist. Levnější volání do sítě T-Mobile ve špičce a mimo špičku čeká na uživatele tarifu Twist Extra. Sjednocením sazeb za volání do pevné sítě a sítí ostatních operátorů se také zlevní hovory do pevné sítě po celý den. Uživatelé tarifu Twist Standard se dočkají výrazného zlevnění hovorů do pevných sítí ve špičce a mimo špičku. Zároveň dojde ke sjednocení cen za volání do pevné sítě a sítí ostatních mobilních operátorů. Sazby za volání v rámci tarifu Twist SMS zůstávají beze změny. U všech tarifů Twist bude mírně zvýšena cena za volání na číslo Twist NEJ.

Od 1. února bude pro všechny twistové zákazníky zpoplatněno volání do hlasové schránky. Za minutu volání nyní všichni uživatelé předplacených služeb zaplatí 2 Kč za minutu.

Odeslání SMS zprávy mírně podraží u tarifů Twist Standard a Twist SMS, u tarifu Twist Extra dojde ke sjednocení ceny za odeslanou SMS do jakékoliv mobilní sítě.

Tarifní zákazníci

Od 1. února bude pro všechny tarifní zákazníky zpoplatněno volání do hlasové schránky. Za minutu volání zákazníci zaplatí 1 Kč. Volání do schránky MobileBox (3322) bude i nadále zdarma, volání na číslo 603 123 322 bude zpoplatněno sazbou 1 Kč/min.

U všech tarifů budou sjednoceny ceny za odeslanou SMS, vyjma tarifů s cenovým zvýhodněním HIT, kde se cena za odeslání SMS nemění.

Další změna se týká způsobu účtování u starších, dnes již nenabízených tarifů Paegas. Po první provolané minutě bude hovor účtován po vteřinách. Výhody vteřinového účtování tak nyní budou moci využívat všichni zákazníci sítě T-Mobile.

SMS a e-maily na t-zones

4. února 2003 vstoupí v platnost změna týkající se možnosti odesílání SMS zpráv z webového rozhraní. Od uvedeného data bude nová, rozšířená T-Mobile SMS brána přístupná pouze registrovaným uživatelům portálu t-zones. Z t-zones na adrese www.t-zones.cz mohou zákazníci po přihlášení odesílat SMS na jakékoliv mobilní telefonní číslo v České republice a v zahraničí bez časového omezení. Odeslané SMS z t-zones budou zákazníkovi účtovány dle jeho tarifu.

Ke stejnému datu budou zrušeny staré mobilní e-mailové adresy ve tvaru alias@sms.paegas.cz. Novou mobilní e-mailovou adresu získají zákazníci registrací na www.t-zones.cz a aktivací univerzální elektronické schránky MobileBox, MobileBox Easy nebo služby MobilePager.

Přeposílání e-mailových zpráv z MobileBoxu, MobileBoxu Easy a MobilePageru formou SMS na mobilní telefon bude od 4. února zpoplatněno sazbou za odeslání SMS dle tarifu zákazníka (upozornění o doručení nové e-mailové zprávy – notifikace na mobilní telefon – bude i nadále zdarma). Služba MobilePager bude také nabízet rozšířené možnosti filtrování pro přeposílání e-mailových zpráv a uživatel bude mít přednastaven jiný typ filtru, než jaký dosud používal. Pro náležité přeposílání e-mailových zpráv by si měl uživatel po 4. únoru ověřit, resp. upravit nastavení svého MobilePageru.

Bližší informace ke všem uvedeným úpravám lze najít na www.t-zones.cz

Nové funkcionality hlasové schránky a registr zmeškaných hovorů

Všem zákazníkům T-Mobile, kteří mají aktivovánu hlasovou schránku, bude v únoru nabídnuta nová služba "uvítací pozdravy". Uživatel si díky ní může vybrat z celé řady namluvených zábavných pozdravů členěných do několika kategorií a zvolený pozdrav si poté uloží jako svůj osobní uvítací pozdrav do hlasové schránky. Zde se přehraje každému volajícímu, který je do schránky přesměrován. K využívání nové služby není třeba nic aktivovat a pro výběr uvítacího pozdravu stačí zavolat na číslo 6611. Volání na číslo 6611 bude zpoplatněno částkou 3,15 Kč. Za uložení uvítacího pozdravu do schránky bude zákazníkovi účtována cena 14,90 Kč. (Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Kromě uvítacích pozdravů nabídne T-Mobile uživatelům hlasové schránky řadu dalších vylepšení. Například při volání do hlasové schránky obdrží volající údaje o účastníkovi, který zprávu zanechal (telefonní číslo). Zákazníkovi bude také umožněn velmi jednoduchý přístup do hlasové schránky ze zahraničí: při volání ze svého telefonu na číslo 603 12 33 11 již nebude muset zadávat své telefonní číslo a heslo.

Služba "registr zmeškaných hovorů" je naopak určena pro zákazníky, kteří nemají aktivovánu hlasovou schránku ani MobileBox. Díky nové službě budou mít zákazníci přehled o zmeškaných hovorech v době, kdy měli vypnutý telefon nebo se nacházeli mimo signál. Po opětovném přihlášení do sítě je zákazníkovi doručena SMS informující o telefonních číslech, která se jej v době jeho nepřítomnosti pokoušela zastihnout. Doručená SMS obsahuje kromě telefonních čísel (až pět unikátních čísel) také datum a čas volání. Službu „registr zmeškaných hovorů“ lze aktivovat prostřednictvím infolinky T-Mobile. Příchozí SMS je zdarma.

 www.t-mobile.cz

Také naši ostatní mobilní operátoři - Eurotel a Český Mobil uvažují o omezení nebo zrušení bezplatného zasílání SMS z z internetu.

Článek ze dne 30. prosince 2002 - pondělí