logo itpoint.cz

Technické školení dealerů společnosti Atlantis

Tato akce bude zaměřená na datové přenosy, síťování a IP telefonii v systémech M6500. Školení se koná 27.3. a 28.3.2002 v hotelu JUNO na Praze 10.

Společnost Atlantis pořádá technické školení dealerů zaměřené na datové přenosy, síťování a IP telefonii v systémech M6500. Školení se koná 27.3. a 28.3.2002 v hotelu JUNO na Praze 10.

První den bude věnován přenosu dat a datovými aplikacemi, síťování telefonních ústředen pomocí signalizace QSIG a pomocí privátního protokolu M.O.V.A.C.S.

Druhý den budou na řadě datové aplikace přes IP, síťování pomocí IP a připojení IP terminálů.

Vzhledem k tomu, že uvedená tématika nebyla doposud školena a jedná se většinou o velmi specializovaná témata, předpoklá pořadatel účast techniků, kteří absolvovali základní školení a mají praktickou zkušenost s našimi systémy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o specializované školení, které se nebude v dohledné době opakovat, společnost doporučuje, aby se jej firmy zúčastnily i tehdy, když bezprostředně nemají zákazníka využívajícího uvedené aplikace.

Na školení obdrží každá firma podklady ke školení a CD s dokumentací. Úhrada za školení zahrnuje i oběd v místě školení (ten bude vyčíslen jako zvláštní položka). Přihlásit techniky na školení je možné na jedné přihlášce. Proškoleným bude vydán odpovídající certifikát.

Abychom mohli kvalitně školení připravit, byli bychom rádi, kdybyste se přihlásili včas, nejraději do čtvrtka, 14.3. 2002. Pokud tak učiníte, můžete počítat se slevou 500 Kč na osobu.

Obsah školení

27.3. 2002, středa

9:00 prezence
9:15 Přenos dat V24, X25, PAD, ISDN
10:45 Připojení V24,
11:00 přestávka
11:15 Konstrukce X25 sítě s více body
11:45 Využití interních aplikačních serverů
12:30 oběd
13:15 Příčkové spojení systémů
13:45 Spojení systémů signalizací QSIG
14:00 Síťování pomocí M.O.V.A.C.S.
14:30 přestávka
14:45 Klasické telefonní parametry
15:00 Klasické datové parametry
15:30 Síťové parametry
16:30 závěr prvního dne

28.3. 2002, čtvrtek

9:00 prezence
9:15 IP protokol a IP sítě
10:00 Začlenění IP do M6500
11:00 přestávka
11:30 IP Gateway a IP Tunneling
12:00 Přehled IP konceptu M6500
12:30 oběd
13:15 Síťování M.O.V.A.C.S. přes IP
13:45 Přenos hlasu přes IP
14:30 přestávka
14:45 IP terminály
15:15 Konfigurace Terminal Proxy
15:45 Konfigurace H323 Proxy
16:15 Aspekty QoS pro hlas v IP
16:30 závěr

Účastníci

První osoba z firmy 2000 Kč, každá další z téže firmy 1500 Kč, úhrada zahrnuje sadu materiálů, školení, oběd, včas přihlášení do 14.3. dostanou 500 Kč slevu na osobu

Přihlášky - faxem 02 / 71 00 10 00

 www.matranortel.cz

Článek ze dne 8. března 2002 - pátek