logo itpoint.cz

TELE2 - levnější volání pro domácnosti a malé firmy

Společnost TELE2 zahajuje od prvního září poskytování hlasových služeb. Rozšiřuje tak svou nabídku vysokorychlostního bezdrátového připojení k internetu. Většina domácností a malých firem konečně získá možnost výrazně ušetřit na telefonních poplatcích za meziměstská i mezinárodní volání a hovory do sítě mobilních operátorů.

Společnost TELE2 zahájí od prvního září poskytování hlasových služeb. Rozšiřuje tak svou nabídku vysokorychlostního bezdrátového připojení k internetu. Většina domácností a malých firem konečně získá možnost výrazně ušetřit na telefonních poplatcích za meziměstská i mezinárodní volání a hovory do sítě mobilních operátorů.

Každý, kdo vlastní telefonní linku, se může bezplatně zaregistrovat na infolince TELE2 0800209020 nebo na internetové adrese www.tele2.cz . Telefonní číslo účastníka zůstává stejné. Aktivace nevyžaduje žádné technické úpravy, uzavírání dlouhodobých smluv, žádné paušální poplatky - pouze levnější volání. Po vytočení předčíslí 1002 je hovor automaticky uskutečněn prostřednictvím TELE2. Na konci měsíce je pak zákazníkovi účtován jen skutečně provolaný čas.

"Česká republika je již sedmnáctou zemí v Evropě, kde TELE2 poskytuje hlasové služby. Můžeme se pochlubit skutečností, že ve více než polovině těchto zemí jsme nejvýznamnějším alternativním operátorem na trhu. Věříme, že se nám to podaří i zde," řekl Fredrik Ahlberg, generální ředitel společnosti TELE2.

 TELE2 zahajuje od 1.9. 2002 poskytování hlasových služeb Součástí nabídky služeb je i možnost nákupu moderního bezdrátového telefonu ‚iHear za zvýhodněnou cenu 2 450 Kč včetně DPH (poštovné činí 80 Kč). ‚iHear je jediný telefon, který sám šetří peníze. Rozezná meziměstská i mezinárodní volání a hovory do sítě mobilních operátorů, které automaticky spojí prostřednictvím TELE2 - tedy levněji. Zákazník také nemusí vytáčet předčíslí 1002.

"Naše nabídka je v tuto chvíli bezkonkurenční. Jsme jediným alternativním operátorem na trhu, který se orientuje i na ty nejmenší zákazníky. V porovnání s minulostí mohou zákazníci za telefon ušetřit řádově desítky procent," uvedl Lukáš Kubín, marketingový ředitel společnosti TELE2.

HLASOVÉ SLUŽBY

Od 1. července česká legislativa umožňuje všem uživatelům pevných telefonních linek využít takzvané "volby operátora", což v praxi znamená, že zákazníci si budou moci vybrat z více nabídek a ne jen služby jednoho monopolního operátora.

Vytočením čtyřmístné předvolby před číslem volaného je hovor přesměrován do sítě vybraného alternativního operátora. Volání je poté účtováno podle jeho ceníku. TELE2 má předvolbu 1002.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY TELE2

Od září 2002 působí TELE2 v České republice jako alternativní operátor s nabídkou hlasových služeb. Zákazníci tak mohou uskutečňovat meziměstské, mezistátní hovory a hovory do sítí mobilních operátorů za výrazně nižší ceny než doposud. Nabídka hlasových služeb je určena především koncovým zákazníkům, tj. domácnostem a malým firmám. Aktivace služeb je zdarma, nevyžaduje žádné technické zásahy v bytě uživatelů ani změnu telefonního čísla a lze ji uskutečnit telefonicky či po internetu.

Pokud bude zákazník chtít levněji telefonovat meziměsto, do jiného státu nebo na mobilní telefon, pouze před volaným číslem vytočí předčíslí 1002. Hovor tím bude uskutečněn za výhodnější sazby TELE2. Na konci měsíce pak zákazník namísto jednoho vyúčtování hovorů dostane vyúčtování dvě; od Českého Telecomu a od TELE2. Všechny místní hovory bude i nadále realizovat stejným způsobem jako doposud. Kromě hlasových služeb zákazníci mohou také využít nabídky vysokorychlostního bezdrátového připojení k internetu. Tuto službu TELE2 v ČR provozuje od října 2000.

VÝHODY VOLÁNÍ S TELE2

JAK VOLÁNÍ S TELE2 FUNGUJE

Zákazníci jednoduše před číslo, které chtějí volat, přidají předvolbu 1002 a poté pokračují ve vytáčení čísla jako obvykle. Pokud telefonují z dotovaného telefonu iHear, nemusí předvolbu 1002 vytáčet. Telefon sám rozezná meziměstská i mezinárodní volání a hovory do sítě mobilních operátorů a automaticky je spojí prostřednictvím TELE2 - tedy levněji.

Pro meziměstské hovory
1002 + městská předvolba (včetně 0) + účastnické číslo
příklad: telefonování do Brna: 1002 + 05 + 12345678

Pro mezinárodní hovory
1002 + 00 + kód země + městská předvolba (bez 0) + účastnické číslo
příklad: telefonování na Slovensko: 1002 + 00 + 421 + 2 + 12345678

Pro hovory do mobilních sítí
1002 + mobilní číslo (včetně 0)
příklad: telefonování do sítě Eurotel: 1002 + 0602 123456

Poznámka - dd 22. září 2002 dojde k plošnému přečíslování telefonních stanic v celé České republice. Po tomto datu bude nutné vypustit nuly ve všech předčíslích ( příklad: při telefonování do Brna: 1002 + 5 + 12345678 ).

CENY TELE2

meziměstské hovory cena / Kč
včetně DPH
špička 2,40
mimo špičku 1,20
noc 0,99
mobilní sítě 5,50
mezinárodní hovory – sousední státy  
špička 4,00
mimo špičku 4,00

TELE2 přispívá částkou 600 000 Kč na obnovu pražské ZOO

V souvislosti s odstraňováním následků srpnových záplav v Čechách nezůstala lhostejná ani společnost TELE2 a věnovala 600 000 korun pražské ZOO. "Lidé si mohou pomoci navzájem, ale zvířata jsou na naši péči odkázána. Stav, který v pražské ZOO nastal, vyžaduje rychlou a dostatečnou pomoc," poznamenal Lukáš Kubín.

"Děkujeme firmě TELE2, která v době největší krize pražské ZOO přispěla tak významnou částkou k její obnově. Jde o jeden z největších finančních darů, jaký ZOO jednorázově obdržela," řekl Petr Fejk, ředitel pražské ZOO

TELE2

Článek ze dne 30. srpna 2002 - pátek