logo itpoint.cz

Telekomunikace v České republice

Ministerstvo dopravy a spojů vydalo brožuru, která ve stručnosti popisuje vývoj sektoru telekomunikací v ČR v posledním desetiletí.

Ministerstvo dopravy a spojů vydalo brožuru, která ve stručnosti popisuje vývoj sektoru telekomunikací v ČR v posledním desetiletí. Dokument ve formátu pdf je v češtině i angličtině.

Z tohotodokumentu mimo jiné vyplývá, vloni poprvé u nás klesl počet pevných telefonních linek. Jejich na 100 obyvatel vloni meziročně poklesl na 37,51. Zatímco ještě v roce 1994 činil tento ukazatel pouze 20,89 účastníků, ke konci roku 2000 se zvýšil na 37,67. Rozvoj počtu uživatelů pevných linek se zastavil především vlivem výrazného nárůstu užívání mobilních telefonů. Průměrná čekací doba na zřízení hlavní telefonní stanice se snížila z předloňských 0,95 měsíce na 0,83 měsíce, přičemž ještě ke konci roku 1994 činila 47,95 měsíce a ke konci roku 1995 dokonce 71,55 měsíce. Mezi pozitivní ukazatele patří také podíl účastníků pevné sítě připojených k digitálním ústřednám, který se vloni meziročně zvýšil z 85,72 na 93,85. Ke konci roku 1994 přitom bylo k digitálním ústřednám připojeno jen zhruba 15 procent účastníků. Výrazně vzrostl také počet účastníků ISDN – z necelých 26,2 tisíce ke konci roku 2000 na více než 276 tisíc ke konci loňského roku.

V loňském roce také mírně klesl počet veřejných telefonních automatů na 100 obyvatel – z předloňských 0,29 na loňských 0,28, což je však stále výrazně více než v roce 1994, kdy tento ukazatel činil 0,18 automatu na 100 obyvatel. Třetím rokem také klesá počet bytových telefonních stanic na 100 bytů, který svého maxima dosáhl v roce 1999 (72,51 stanic). Vloni meziročně klesl z 71,86 na 68,73 stanic.

Počet účastníků veřejných mobilních sítí na 100 obyvatel oproti tomu neustále roste. Zatímco ke konci roku 1994 činil pouze 0,26 účastníků, vloni se zvýšil z 42,28 na 68,2. Roste také počet registrovaných host počítačů na internetu – z 10,4 tisíce v roce 1994 na 160 tisíc v roce 2000 a na 215,5 tisíce v roce 2001. Zatímco na trhu pevných linek si díky dosud omezeným možnostem vstupu konkurence udržuje jednoznačně dominantní postavení Český Telecom, na mobilním trhu soupeří tři operátoři. Největší podíl měl ke konci loňského roku nejstarší Eurotel (46 procent) před RadioMobilem (41 procent) a nejmladším Českým Mobilem (13 procent).

 telekomunikace v České republice

MDS

Článek ze dne 26. března 2002 - úterý