logo itpoint.cz

Telekomunikační síť Jihomoravského kraje bude plně digitalizována

Jihomoravský kraj se stává prvním krajem na Moravě, kde je 100 % zákazníků Českého Telecomu připojeno na digitální telefonní ústředny.

Jihomoravský kraj se stává prvním krajem na Moravě, kde je 100 % zákazníků Českého Telecomu připojeno na digitální telefonní ústředny.

Přibližně 2 000 posledních analogových telefonních stanic v Jihomoravském kraji přepojí Český Telecom na digitální ústřednu 28. března 2002 v Brně. Zákazníci, kterých se týká změna telefonního čísla, byli o přesném termínu přepojení a o svém novém čísle písemně informováni s měsíčním předstihem. Nové číslo je rovněž uvedeno v telefonním seznamu vedle čísla původního.

Český Telecom nyní v celé ČR intenzivně pracuje na plné digitalizaci telekomunikační sítě. Ta bude ukončena nejpozději do poloviny tohoto roku. Celorepublikový podíl digitalizovaných telefonních stanic je nyní 97 %. Jihomoravský kraj je v pořadí již devátým krajem s plně digitalizovanou telekomunikační infrastrukturou.

Akciová společnost Český Telecom provozuje v Jihomoravském kraji zhruba 420 000 telefonních stanic a 2 525 veřejných telefonních automatů, z nichž je 1 370 na čipové karty a 1 155 mincovních. Počet linek euroISDN2 již přesáhl 9 000, což je nejvíce ze všech krajů na Moravě. Převážná část sítě v Jihomoravském kraji je propojena optickými kabely.

Zákazníci Českého Telecomu mohou prostřednictvím moderní telekomunikační infrastruktury využívat služby nejvyšší kvality srovnatelné s nejvýznamnějšími světovými operátory.Digitální telekomunikační síť nabízí kromě značného zlepšení kvality spojení řadu doplňkových služeb - hlasovou záznamovou schránku Memobox, Pevné směrování hovorů, Upozornění na příchozí volání, Čekající hovor, Konferenční hovor a mnoho dalších. Zákazníci si také mohou zřídit služby zamezující určité typy ochozích volání (mezinárodní, meziměstské hovory, čísla začínající 0900, 0906, 0909 a podobně), nebo takové, jejichž prostřednictvím je možné zpětně zjistit, kdy a na jaká čísla bylo z určité telefonní stanice voláno. Veškeré doplňkové služby lze objednat u Českého Telecomu na bezplatné telefonní lince 0800123456.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 28. března 2002 - čtvrtek