logo itpoint.cz

Telekomunikační síť v ČR je plně digitalizována

Už 100 % zákazníků Českého Telecomu je připojeno na digitální telefonní ústředny. Vypnutím poslední analogové telefonní ústředny v Praze na Bílé hoře je definitivně ukončena deset let trvající digitalizace celé telekomunikační sítě Českého Telecomu v České republice.

Už 100 % zákazníků Českého Telecomu je připojeno na digitální telefonní ústředny. Vypnutím poslední analogové telefonní ústředny v Praze na Bílé hoře je definitivně ukončena deset let trvající digitalizace celé telekomunikační sítě Českého Telecomu v České republice.

Zákazníci Českého Telecomu tak nyní mohou prostřednictvím moderní telekomunikační infrastruktury využívat služby nejvyšší kvality srovnatelné se službami nejvýznamnějších světových operátorů. Digitální telekomunikační síť nabízí kromě značného zlepšení kvality spojení řadu doplňkových služeb - euroISDN, hlasovou záznamovou schránku Memobox, Malou konferenci, Přesměrování hovorů na libovolné číslo, Pevné směrování hovorů, Čekající hovor a mnoho dalších. Základní přehled služeb, které umožňují digitální ústředny je uveden v příloze tiskové zprávy.

Uživatelé si také mohou zřídit služby, jejichž prostřednictvím je možné zpětně zjistit, kdy a na jaká čísla bylo z určité telefonní stanice voláno. Tyto praktické doplňkové služby lze objednat u Českého Telecomu na bezplatné telefonní lince 0800123456, v prodejnách Českého Telecomu Telepoint nebo na internetové adrese www.telecom.cz .

Český Telecom zkrátil původní termín dokončení digitalizace téměř o dva roky. Stalo se tak proto, aby bylo umožněno ostatním operátorům začít v české telekomunikační síti nabízet služby v termínech daných zákonem. Pro digitalizaci tuzemské telekomunikační sítě byla potřebná poloviční doba (10 let) oproti téměř dvojnásobnému období, po které probíhala digitalizace v zemích Západní Evropy.

Prvotním impulsem pro zahájení digitalizace se stal velký rozvoj podnikatelských a společenských aktivit na počátku 90-tých let. Tehdy několikanásobně vzrostla poptávka po základní telefonní službě a výměně informací. Telekomunikační síť, která si s sebou nesla dluh z minula v podobě zastaralosti a nízké kapacity, nebyla schopna novým požadavkům vyhovět. Vedení tehdejšího SPT Telecom, a. s. se rozhodlo ke kompletní modernizaci sítě realizované ve dvou etapách.

V I. etapě modernizace (1992 až 1994) směřovaly investice do rozvoje tranzitní, mezitranzitní a mezinárodní sítě, budování místních ústředen a účastnických sítí. Počet stanic zřízených během I. etapy odpovídá výsledkům dosaženým za celá osmdesátá léta. Byla vybudována mezinárodní digitální ústředna a síť tranzitních digitálních ústředen a položeno přes 42 000 km optických vláken. V těchto letech bylo tempo přírůstku počtu linek 6,15% ročně, což je více než čtyřikrát více než v období osmdesátých let. Od poloviny devadesátých let pak roční tempo růstu překračovalo 10%.

Ve II. etapě modernizace (1995 až 2002) bylo plně využito solidních základů digitální překryvné sítě budované v I. etapě k rozsáhlé expanzi dálkové sítě, místních digitálních ústředen a souvisejících přístupových sítí. V roce 1997 byla uvedena do provozu nová meziústřednová signalizační soustava, která mimo jiné výrazně zvýšila kvalitu telekomunikačních služeb a umožnila kvalitní propojení s mobilními národními sítěmi systému GSM. Zároveň také byla zahájena výstavba a provoz širokopásmové překryvné sítě.

K dnešnímu dni má akciová společnost Český Telecom v České republice 2 507 digitálních telefonních ústředen, z toho 141 řídících a 2 366 lokálních. Ústředny jsou propojeny přenosovou sítí optických kabelů se systémy , které zaručují vysokou rychlost a kvalitu přenosu hlasových a datových informací.

 www.telecom.cz

 ředitel Slováček
ředitel Slováček

 slavnostní vypnutí
slavnostní vypnutí

 pohled do poslední ústredny PK202 na Bílé Hore
pohled do poslední ústředny PK202 na Bílé Hoře

 stojan pro ADSL linky
stojan pro ADSL linky

Další informace z tiskové konference :

Článek ze dne 28. června 2002 - pátek

QuBit Conference Prague 2019 is open!