logo itpoint.cz

Telekomunikační společnost TTC nabízí pomoc povodní postiženým organizacím

V rámci holdingu TTC byla učiněna taková opatření, která umožňují rychle a operativně reagovat na případné potřeby organizací při odstraňování následků povodní. Výrazně byly posíleny výrobní i montážní kapacity a společnost je schopna zajistit rychlou obnovu poničených i zcela zničených telekomunikačních zařízení a rozvodů. Na ústředny a veškeré terminály z produkce TTC je poskytována mimořádná 30 % sleva spolu s nabídkou výhodných platebních podmínek s odloženými platbami.

Vážení přátelé,

považuji za důležité Vás informovat, že v rámci holdingu TTC byla učiněna taková opatření, abychom byli schopni rychle a operativně reagovat na případné potřeby organizací při odstraňování následků povodní. Výrazně jsme posílili výrobní i montážní kapacity a jsme schopni zajistit rychlou obnovu poničených i zcela zničených telekomunikačních zařízení a rozvodů.

Naši specialisté jsou k dispozici 24 hodin denně a jsou připraveni poskytnout odbornou pomoc při obnově provozu telekomunikačních zařízení v zasažených oblastech. Společně s Vámi můžeme urychleně připravit taková mimořádná opatření, která umožní okamžité poskytnutí potřebných služeb, operativní dodávky, instalaci a zprovoznění poškozených nebo zničených prvků i kompletních zařízení telekomunikačních systémů.

Zdarma nabízíme možnost posouzení opravitelnosti či neopravitelnosti zatopené telekomunikační techniky. V případě nutnosti náhrady kompletních zařízení i celých systémů vypracujeme, podle Vašich požadavků a potřeb, odpovídající projektovou dokumentaci s podrobnou technickou a cenovou specifikací.

Na základě objednávky nebo smlouvy provedeme nebo společně s Vámi zajistíme veškeré montážní a instalační práce a naprogramování služeb souvisejících se zprovozněním telefonní ústředny, pracovišť spojovatelek a dohledu, GSM bran i dalších telekomunikačních zařízení.

Na ústředny a veškeré terminály z produkce TTC poskytneme mimořádnou 30 % slevu. Jsme schopni také nabídnout a poskytnout výhodné platební podmínky s odloženými platbami.

S pozdravem
Ing. Petr Šafránek
obchodní manažer
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10 - Strašnice
tel : + 420 2 3405 2259
fax: + 420 2 748 14 747
e-mail : safranek@marconi.ttc.cz

 www.ttc.cz

Článek ze dne 28. srpna 2002 - středa