logo itpoint.cz

Telekomunikační uzel Těšnov bude přepojen

Dnes zahajuje Český Telecom další fázi oprav telekomunikačního uzlu v Praze na Těšnově, který je v současné době v důsledku povodní z velké části mimo provoz. Technici firmy během 5 dnů přepojí a začlení do síťového systému celkem 848 optických vláken, které zajišťují služby pro řádově tisíce zákazníků v centru Prahy.

Ve čtvrtek 29. srpna v 8:00 hodin ráno zahájí Český Telecom další fázi oprav telekomunikačního uzlu v Praze na Těšnově, který je v současné době v důsledku povodní z velké části mimo provoz. Technici firmy během 5 dnů přepojí a začlení do síťového systému celkem 848 optických vláken, které zajišťují služby pro řádově tisíce zákazníků v centru Prahy.

Přesun vysokokapacitních optických kabelů z provizorního na standardní řešení vytvoří podmínky pro následné postupné obnovení služeb pro všechny zákazníky, kteří jsou k těšnovské ústředně připojeni. U již fungujících služeb bude tento krok znamenat zvýšení jejich kvality, kterou u náhradního dočasného řešení nebylo možné garantovat.

Důsledkem oprav, které budou probíhat od 29. srpna od 8:00 hodin do 2. září do 23:00 hodin, budou krátkodobá lokální kapacitní omezení nebo dočasná přerušení provozu u některých nezálohovaných služeb zákazníků, kteří jsou připojeni přes opravované optické kabely. Jedná se zejména o nezálohované pronájmy okruhů a nezálohovaná připojení pobočkových ústředen. Délka jednotlivých omezení může dosáhnout maximálně 12 hodin, ve většině případů však bude výrazně kratší. Převážný objem prací bude Český Telecom provádět o víkendu, aby byl dopad na zákazníky co nejmenší. Technici budou na přepojování pracovat v trojsměnném provozu 24 hodin denně.

"Jsme si vědomi dočasných komplikací, které mohou tyto nutné opravy přinést našim zákazníkům", uvedl Petr Slováček, vicepresident pro sítě Českého Telecomu. "Z možných technických řešení jsme však právě proto po pečlivém zvážení vybrali to nejrychlejší a nejméně "bolestivé". Naší snahou je, aby všichni klienti Českého Telecomu mohli v co nejkratší době znovu využívat všechny služby v plnohodnotné kvalitě", dodal Slováček.

Pro všechny zákazníky, kteří se chtějí informovat na postup oprav a předběžné termíny zprovoznění jejich telefonní stanice, je k dispozici celorepubliková bezplatná linka Českého Telecomu 0800 123 456. Volat také mohou ohlašovnu poruch na čísle 13129. Podnikoví klienti využívající některé ze zmiňovaných datových služeb se mohou od čtvrtka 8:00 hodin obracet na speciální linku s číslem 0800 101 108.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 29. srpna 2002 - čtvrtek