logo itpoint.cz

Telenor dosáhl v roce 2001 rekordního zisku

Předběžný zisk před zdaněním společnosti Telenor za rok 2001 dosáhl výše 10,3 miliardy NOK, resp. 1,15 miliardy USD, což je nejlepší výsledek v historii Telenoru.

Předběžný zisk před zdaněním společnosti Telenor za rok 2001 dosáhl výše 10,3 miliardy NOK, resp. 1,15 miliardy USD, což je nejlepší výsledek v historii Telenoru. Zisk před zdaněním je o 8,3 miliardy NOK (930 milionů USD) vyšší než v roce 2000. K rekordnímu výsledku přispěly zejména kapitálové výnosy a vyšší příjmy z provozování mobilních i pevných sítí.

Během celého roku 2001 se hlavní aktivity Telenoru vyvíjely pozitivně. Společnost zvýšila své příjmy o 11 procent na 40,6 miliardy NOK (4,54 miliardy USD) - bez započtení kapitálových výnosů. EBITDA (provozní zisk/ztráta bez úroků, daní, odpisů a amortizace) očištěná od zvláštních položek činila 9,5 miliardy NOK (1,06 miliardy USD) a podílel se na ní zejména provoz pevných a mobilních sítí. To představuje nárůst o 11 procent oproti roku 2000.

Čistý výnos z prodeje holdingů Telenoru ve společnostech VIAG Interkom, Esat Digifone a Telenor Media byl 26,4 miliardy NOK (2,95 miliardy USD) před zdaněním. Celkové odpisy Telenoru dosáhly v roce 2001 hodnoty 16 miliard NOK (1,79 miliardy USD), a to zejména ve formě goodwillu. Největší odpisy byly provedeny ve společnostech Sonofon - 7,5 miliardy NOK (840 milionů USD) a DTAC/UCOM - 3,4 miliardy NOK (380 milionů USD). Rozvaha Telenoru výrazně posílila v důsledku odprodeje investic. Čistá hodnota úročených závazků činila na konci roku 13,2 miliardy NOK (1,48 miliardy USD), což oproti konci roku 2000 představuje pokles o 27 miliard NOK (3,02 miliardy USD).

Telenor proinvestoval v roce 2001 celkem 18,8 miliardy NOK (2,1 miliardy USD). Největší investice ve výši 3,2 miliardy NOK (360 milionů USD) byla určena společnosti Digi.Com provozující mobilní síť v Malajsii. V únoru letošního roku koupil Telenor zbylé akcie maďarského provozovatele mobilní sítě Pannon GSM za 8,2 miliardy NOK (920 milionů USD) a stal se tak stoprocentním vlastníkem této společnosti. Po začlenění všech mobilních společností, ve kterých má Telenor vlastnický podíl, dosahuje příslušný počet abonentů 8,6 milionů.

V důsledku oslabení trhu s informačními technologiemi loni na podzim přijala společnost Telenor několik opatření. Omezila využívání konzultantů, snížila počet zaměstnanců, nepřijímá nové zaměstnance a snížila cestovní výdaje. Plán pro zlepšení provozního efektivity si klade za cíl snížit do roku 2004 náklady z roku 2001 přibližně o 4 miliardy NOK (450 milionů USD).

"Jsme spokojeni s postavením, jakého Telenor dosáhl jak doma, tak v zahraničí. Mezinárodní portfolio mobilních operátorů vykazuje značný růst a provozování norských mobilních a pevných sítí přináší solidní výsledky. V rámci celé naší organizace budeme i nadále zvyšovat efektivitu a snižovat náklady. Očekáváme, že se to příznivě odrazí na výsledcích za rok 2002," řekl Tormod Hermansen, vrchní výkonný ředitel společnosti Telenor.

 www.telenor.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 18. února 2002 - pondělí