logo itpoint.cz

Tiscali vítá rozhodnutí ČTÚ, které pozastavilo zavádění nového systému plateb za internet Českého Telecomu

Prohlášení generálního ředitele Tiscali ČR, pana Naveeda Gilla, k předběžnému opatření ČTÚ, které pozastavuje plánované zavedení služby Českého Telecomu "Internet Plus", cenového schématu pro vytáčené internetové připojení. Tiscali označuje systém Českého Telecomu "Internet Plus" za "podvod na spotřebitelích" ...

Tiscali, přední internetová společnost v České republice, dnes přivítala rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který pozastavil plánované zavádění nového systému plateb za telefonické připojení k internetu, jenž pod názvem "Internet Plus" připravuje monopolní operátor Český Telecom.

Společnost Tiscali také uvedla své důvody, proč odmítá ultimátum Českého Telecomu z minulého týdne, jež požaduje, aby poskytovatel bezplatného připojení okamžitě podepsal smlouvu o účasti na novém systému plateb monopolního provozovatele "Internet Plus".

"Neměli jsme vůbec v úmyslu účastnit se tohoto podvodu na spotřebitelích," říká pan Naveed Gill, generální ředitel společnosti Tiscali Česká republika. "Kategoricky odmítáme tento podvod ze strany Telecomu, jehož cílem je získat pro sebe větší část finančních prostředků plynoucích z internetových poplatků tím, že bude k ceně za připojení, účtované koncovým uživatelům bez předplaceného internetového přístupu, účtovat navíc i poplatky, které mají být zahrnuty do nákladů, na základě kterých Telecom tyto koncové ceny za připojení stanovil, a tak zvyšovat českým uživatelům internetu cenu za on-line připojení."

"Spotřebitelé by měli být rozhořčeni. Stejně hanebný byl i další pokus monopolního operátora, který se minulý týden snažil vydírat poskytovatele bezplatného připojení a donutit je podepsat dohodu o účasti na novém platebním modelu. Minulý čtvrtek nám Telecom přikázal podepsat do následujícího dne smlouvu, nebo se smířit s tím, že po prvním říjnu budeme vyřazeni ze získávání provize za telefonní připojení. Neprobíhala žádná jednání, nedošlo ani k žádné diskusi. Šlo v podstatě o příkaz: "Podepište smlouvu, jinak budete napříště jako poskytovatelé bezplatného připojení odříznuti od příjmů." Takové chování jakékoliv společnosti je hanebné a urážlivé. Je třeba mít stále na paměti, že v případě úspěšnosti by takové chování vedlo k opětovné monopolizaci trhu internetových služeb ze strany Telecomu, který by mohl zcela jednostranně určovat ceny koncovým uživatelům."

"Naštěstí, v reakci na požadavek alternativních telekomunikačních operátorů, ČTÚ včera nařídil pozastavit plánované zavádění nového platebního systému za připojení k internetu Českého Telecomu a pokračovat v plnění současných internetových dohod z roku 2002, které podepsal monopolní operátor a poskytovatelé bezplatného připojení, a to do té doby, než ČTÚ vydá závěrečné rozhodnutí v tomto sporu."

"Toto rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu je vítězstvím spotřebitelů a dalším dokladem, že Český Telecom se snaží zneužívat svého monopolního postavení. Přichází krátce poté, co letos v létě ČTÚ znemožnil Českému Telecomu provést podobný trik, s cílem ovládnout domácí trh internetového přístupu ADSL."

"Všichni jsme si nicméně vědomi toho, že výše uvedené předběžné opatření ČTÚ je pouze dočasným krokem, prvním z mnoha, které podle očekávání povedou k liberalizaci trhu v oblasti poskytování služby přístupu k síti Internet, a že bude potřeba vynaložit ještě mnoho úsilí, aby byl nalezen tržně přijatelný model, který by nediskriminoval koncové uživatele ze strany Telecomu."

 www.tiscali.cz

Článek ze dne 13. září 2002 - pátek