logo itpoint.cz

Transparent LAN - levnější datová služba od Aliatelu

Tato nová služba umožňuje zákazníkům rychlé a snadné propojení jednotlivých LAN sítí umístěných v různých lokalitách a přináší výrazné snížení nákladů na provoz datových služeb při zachování vysokého standardu rychlosti a bezpečnosti.

Služba Transparent LAN, kterou v těchto dnech uvádí na trh společnost Aliatel, umožňuje zákazníkům rychlé a snadné propojení jednotlivých LAN sítí umístěných v různých lokalitách a přináší výrazné snížení nákladů na provoz datových služeb při zachování vysokého standardu rychlosti a bezpečnosti.

Poplatky za provozování služby závisí na kapacitě přístupové linky, která je nabízena v rozmezí od 2 Mbit/s do 1 Gbit/s, a zóně vzdálenosti mezi propojenými lokalitami. Nicméně úspory v porovnání s tradičními datovými službami (Digitální okruhy, ATM) činí až 60 %. Zákazník není v tomto případě nucen investovat do nákladných směrovačů a díky homogennímu prostředí je také jednodušší a méně nákladná i správa celé sítě.

Základním principem služby Transparent LAN je přenos Ethernet rámců mezi lokalitami zákazníka. Všechny propojené lokality se tak chovají jako jediná rozsáhlá lokální síť. Služba je u zákazníka ukončena standardním rozhraním 10/100 Base T nebo 1000 Base TX/LX.

V rámci služby je zákazníkům poskytován návrh a instalace přístupové linky, nastavení virtuálních okruhů, instalace a následné zajišťování provozu ukončujících zařízení pro přenos dat v koncových bodech zákazníka. Provoz služby je monitorován 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, stejně tak je zákazníkům k dispozici kontaktní místo pro informace o službách a dotazy týkající se kvality a dostupnosti služby. Podobně jako u dalších služeb nabízených společností Aliatel je součástí nabídky služba On-line Info, která umožňuje prostřednictvím webového rozhraní přístup k provozním, zúčtovacím a konfiguračním datům.

Aliatel nabízí firmám, které využijí nabídku služby Transparent LAN do 31. 3. 2002, slevu z instalačních poplatků ve výši 75 %.  V současné době je služba Transparent LAN nabízena pouze v rámci pražské metropolitní sítě.

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 4. ledna 2002 - pátek