logo itpoint.cz

Třetí zasedání řídícího výboru ČTÚ pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz

Výbor navrhl Českému telekomunikačnímu úřadu vyřazení jedné z předložených žádostí, která neodpovídala požadavkům zadávací dokumentace. Český telekomunikační úřad sděluje, že akceptuje návrh řídícího výboru a zahájí řízení o udělení telekomunikačních licencí se společností Eurotel Praha spol. s r.o.

Dne 16.10. 2002 se uskutečnilo 3. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

Na tomto zasedání řídící výbor navrhl Českému telekomunikačnímu úřadu vyřazení jedné z předložených žádostí, která neodpovídala požadavkům zadávací dokumentace.

Dále řídící výbor provedl závěrečné vyhodnocení platných žádostí do výběrového řízení. V návaznosti na § 22 odst.1 zákona č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, zpracoval "Zprávu o posouzení a hodnocení žádostí o udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu".

Zpráva byla podepsána všemi členy řídícího výboru a poté předána Českému telekomunikačnímu úřadu. Český telekomunikační úřad po seznámení se s výše uvedenou zprávou sděluje, že akceptuje návrh řídícího výboru a zahájí řízení o udělení telekomunikačních licencí se společností Eurotel Praha spol. s r.o.

ČTÚ

Článek ze dne 17. října 2002 - čtvrtek