logo itpoint.cz

Tři nové studie z oblasti internetu a telekomunikací od společnosti Digimark

Internet, serverhousing, ASP, telekomunikace, datové služby, pozice mobilních operátorů a mobilní internet v českých firmách 2002.

Studie "Internet, serverhousing, ASP v českých firmách 2002" je výsledkem kvantitativního průzkumu trhu, který proběhl na přelomu listopadu a prosince 2001 jehož se zúčastnilo 1957 respondentů z řad českých firem. Výzkum obsahuje jak trendová data, tak i nové analýzy oproti studii "Internet v českých firmách 2001". Jde opět o komplexní studii zaměřenou na trh s internetovými službami.

Výzkum se zaměřuje na následující oblasti :

Studie "Telekomunikace a datové služby v českých firmách 2002" zčásti navazuje na studii "Telekomunikace v českých firmách 2001" a obsahuje jak informace o vývoji trhu, tak zcela nové analýzy.

Výzkum je zaměřen na následující oblasti :

Studie "Pozice mobilních operátorů a mobilní internet v českých firmách 2002" je zaměřena na zmapování pozice mobilních operátorů na trhu, zabývá se důvody výběru operátora a využití mobilního internetu ve firmách. Studie obsahuje údaje o vývoji pozice mobilních operátorů na trhu.

Digimark

Článek ze dne 29. března 2002 - pátek