logo itpoint.cz

Unie vydavatelů protestuje proti postupu CZ.NIC

Unie vydavatelů podala v květnu tohoto roku přihlášku za člena CZ.NIC, která obsahovala všechny náležitosti, jež požadují stanovy CZ.NIC. Představenstvo CZ.NIC však ale členství UVDT ve sdružení nedoporučuje, protože prý UVDT nemůže hodnověrně prokázat, kdo je oprávněn za ni jednat, přestože je tato skutečnost dána stanovami Unie vydavatelů jednoznačně ...

Unie vydavatelů je v současné době jediným reprezentativním sdružením více než 50 vydavatelů tištěných periodik v České republice a od prosince minulého roku sdružuje také 20 provozovatelů webových serverů, kteří mají na internetovém trhu významnou úlohu. Unie vydavatelů v oblasti internetu prosazuje kultivaci prostředí, vytváření a prosazování standardů, provádí organizaci a metodickou podporu projektů se vztahem k internetu a prosazuje zájmy celého odvětví.

Je tedy logické, že Unie vydavatelů dospěla k rozhodnutí stát se členem CZ.NIC, z. s. p. o., která mimo jiné definuje a aktualizuje pravidla pro přidělování doménových jmen pod doménou nejvyšší úrovně CZ, zastupuje doménu CZ v rámci mezinárodních jednání registrářů a podporuje obecně prospěšné projekty a činnosti ve vztahu k internetu. Unie vydavatelů podala v květnu tohoto roku přihlášku za člena CZ.NIC, která obsahovala všechny náležitosti, jež požadují stanovy CZ.NIC (celkem deset příloh). Dne 19. 6. 2002 také ředitel sdružení CZ.NIC odpověděl, že žádost s přiloženými dokumenty je v pořádku. Zanedlouho potom ovšem informoval, že představenstvo CZ.NIC valné hromadě CZ.NIC členství UVDT ve sdružení nedoporučí, protože prý UVDT nemůže hodnověrně prokázat, kdo je oprávněn za ni jednat, přestože je tato skutečnost dána stanovami Unie vydavatelů jednoznačně.

Unie vydavatelů, přestože nade vší pochybnost jednala právoplatně, se snažila o odstranění případných pochybností a dodala proto osm dalších úředně ověřených listin prokazujících složení statutárního orgánu i oprávnění osob jednat jejím jménem.

Dne 2. 9. ředitel CZ.NIC sdělil, že valná hromada CZ.NIC neodsouhlasila členství UVDT, údajně proto, že se Unii vydavatelů nepodařilo prokázat, zda osoby předkládající přihlášku jsou za Unii oprávněni jednat, a proto nemohla posoudit zda splňuje podmínky členství. Unie vydavatelů se pokusila situaci řešit ještě žádostí svého předsedy představenstva Ing. Tomáše Böhma, předsedovi představenstva CZ.NIC RNDr. Královi o osobní schůzku.

Vzhledem k tomu, že tato nabídka nebyla ze strany CZ.NIC přijata, rozhodla se UVDT oslovit přímo všechny členy CZ.NIC. V otevřeném dopisu vysvětluje UVDT své argumenty pro vstup do CZ.NIC a žádá členy o svolání mimořádné valné hromady, která znovu posoudí žádost Unie vydavatelů o členství a bude na ní také umožněna účast zástupců Unie vydavatelů.

Právoplatnost jednání UVDT je mimo jiné doložena odborným posudkem katedry správního práva Právnické fakulty UK. Je třeba zdůraznit, že za více než deset let existence Unie vydavatelů byli její zástupci respektováni a jednali s nimi nejvyšší ústavní činitelé, státní a zastupitelské orgány. Po stejnou dobu provádí Unie vydavatelů i obchodní aktivity, kde ji partneři bez problémů uznávají. UVDT je členem celé řady renomovaných mezinárodních organizací se světovou nebo celoevropskou působností a její zástupci jsou členy výkonných orgánů těchto organizací. CZ.NIC je první organizací na světě, která UVDT odmítla uznat.

Text otevřeného dopisu je publikován na http://www.uvdt.cz/dokumenty/Dopis%20CZNIC.doc

Kontakt

UVDT

Článek ze dne 10. října 2002 - čtvrtek