logo itpoint.cz

Uživatelé vítají změny ve vedení Českého Telecomu

Telekomunikační sektor v ČR se dlouhodobě nevyvíjí ku prospěchu koncových uživatelů. Postavení dominantního operátora je natolik silné a nedostatečně regulované, že znemožňuje prosazení konkurence. Výsledkem je skutečnost, že Česká republika v oblasti telekomunikací zaostává. "Věříme, že nový generální ředitel bude vybírán i na základě lepší vize o rozvoji celého telekomunikačního sektoru, byť by výsledkem měl být menší okamžitý zisk, ale zato dlouhodobá prosperita," uvedl Karel Pavlík ze Sdružení obrany spotřebitelů ČR.

Personální změny, ke kterým došlo ve vedení Českého Telecomu, dávají naději na lepší vývoj v telekomunikačním sektoru v ČR, ze kterých by měli profitovat především uživatelé.

Telekomunikační sektor v České republice se dlouhodobě nevyvíjí ku prospěchu koncových uživatelů. Postavení dominantního operátora je natolik silné a nedostatečně regulované, že znemožňuje prosazení konkurence. Výsledkem je skutečnost, že Česká republika v oblasti telekomunikací zaostává.

Příkladem může být připojení k internetu. "Připojení prostřednictvím ISDN je u nás stále prezentováno jako technologická novinka, i když v "civilizovaném" světě včetně zemí střední Evropy se již několik let prosazuje ADSL, které nabízí několikanásobnou rychlost i uživatelský komfort," vysvětlil Miloslav Sova, předseda občanského sdružení Internet pro všechny.

Zástupci uživatelů telekomunikačních služeb Sdružení obrany spotřebitelů ČR i Internet pro všechny uvítali rozhodnutí představenstva Českého Telecomu, které se rozhodlo odvolat z funkce generálního ředitele Přemysla Klímu.

"Věříme, že nový generální ředitel bude vybírán i na základě lepší vize o rozvoji celého telekomunikačního sektoru, byť by výsledkem měl být menší okamžitý zisk, ale zato dlouhodobá prosperita," uvedl Karel Pavlík ze Sdružení obrany spotřebitelů ČR.

Celkem čtyři občanská sdružení (kromě dvou zmiňovaných ještě BMI - Březen měsíc internetu a Občané proti zdražování telefonu podporovaní Svazem pacientů) vytvořila platformu s názvem Zástupci uživatelů internetu, která reprezentuje zájmy uživatelů při jednání o nových modelech připojení k síti internet.

"Změna ve vedení Českého Telecomu by mohla prospět i efektivitě tohoto jednání a jeho výsledkům například v podobě paušálního připojení k internetu či rychlejšímu zavedení ADSL," dodal Karel Pavlík.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Článek ze dne 29. listopadu 2002 - pátek