logo itpoint.cz

V kauze Internet proběhlo další kolo jednání

Ceny by měly být na úrovni mírne nižší než je bežné v rozvinutých zemích tak, aby se zohlednily nižší náklady operátoru a ISP na pracovní sílu v ČR, zároveň by ceny pro uživatele za pripojení k Internetu měly být stejné bez ohledu na technické rešení, které si zvolí jednotlivé subjekty zajištující pripojení, aby uživatelé v regionech s nižším internetovým provozem nebyli znevýhodneni oproti uživatelum z regionu s vyšším internetovým provozem. Český Telecom však ale paušál zatím stále odmítá.

Zástupci uživatelu Internetu zastoupení obcanskými sdruženími BMI (Březen měsíc internetu), Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonu podporovaní Svazem pacientů ČR a Sdružení obrany spotrřbitelů České republiky se na svém pracovním jednání 14. listopadu 2002 shodli na koordinovaném postupu a formulaci základních požadavku na pripojení k Internetu.

Sdružení usilují v návaznosti na aktuální vývoj v oblasti připojení k Internetu, programový dokument eEurope+, směrnici o univerzální službě 2002/22/ES a základní spotřebitelské právo volby a na informace o zpřístupnění nabídky připojení k Internetu v podobě různých modelů, které zohlednují potřeby různých uživatelů.

Jedná se zejména o možnost paušálního poplatku za dial-up (buďto v době mimo špičku a nepracovních dnech anebo za celodenní připojení kdykoli) a vysokorychlostní připojení k Internetu prostřednictvím technologií xDSL.

Ceny by měly být na úrovni mírne nižší než je bežné v rozvinutých zemích tak, aby se zohlednily nižší náklady operátoru a ISP na pracovní sílu v ČR, zároveň by ceny pro uživatele za pripojení k Internetu měly být stejné bez ohledu na technické rešení, které si zvolí jednotlivé subjekty zajištující pripojení, aby uživatelé v regionech s nižším internetovým provozem nebyli znevýhodneni oproti uživatelum z regionu s vyšším internetovým provozem.

Na pátečním jednání na APVTS (Asociace provozovatelů veřejných komunikačních sítí) predstavitelé ČTc odpovídali na otázky zástupcu ČTÚ, alternativních operátorů (AO) a uživatelů. Otázkou dne bylo, který model internetového připojení přes dial-up umožňuje paušální poplatky. Na tuto otázku predstavitelé ČTc odpověděli v tom smyslu, že po technické stránce není problém, z provozního hlediska však celodenní paušál není možný. ČTc argumentuje tím, že vyšší pocet permanentne pripojených účastníků by mohl ohrozit funkčnost jeho sítě a nedostupnost hlasových hovorů. Bylo by tedy nutné posílit vybavení ústředen (pro věci znalé – jednalo by se o přidání dalších RSU stojanů).

Zástupci uživatelů a AO poukázali na fakt, že síti by v tomto případě výrazně odlehčilo zavedení ADSL, které by na svou stranu stáhlo znacný počet zákazníků, kteří potřebují permanentní připojení k Internetu.

K tomu je třeba dodat, že ČTÚ nařídil ve svém rozhodnutí ČTc, aby nejpozdeji v prosinci tohoto roku učinil velkoobchodní nabídku služeb ADSL. Pokud ČTc tak neučiní, je v pravomoci ČTÚ udělit pokutu do výše 5 miliónu korun. Je otázkou, jestli by pro ČTc nebylo výhodnejší platit každý měsíc třeba dvě takové pokuty, než přijít o své dominantní postavení v českých telekomunikačních službách ?

Pokud by opravdu mělo dojít k výše uvedenému posílení vybavení ústředen, není možno dle slov ČTc očekávat změny (paušální dial-up) dříve než na přelomu roku 2003 a 2004, protože dodací lhuty na příslušná zařízení od firem Alcatel a Siemens jsou až půl roku.

Zástupci sdružení Internet pro všechny Miroslav Sova a Sdružení obrany spotrebitelu Karel Pavlík v pátek odpoledne předložili své požadavky ministru Mlynářovi a diskutovali s ním na téma, jak vláda může účinně zasáhnout do současné kritické situace.

Ministr Mlynář řekl, že vše bude záležet na výsledku privatizace ČTc, který má být znám do konce listopadu. Pokud bude ČTc zprivatizován, jsou další kroky plně v kompetenci nového vlastníka, pokud však bude privatizace zrušena, ujme se vláda s plnou zodpovedností vlastnických práv v ČTc.

Že by se na vládě právě probudili ?

Václav Rada

 kdetoje.cz/petice

Článek ze dne 20. listopadu 2002 - středa