logo itpoint.cz

V rámci projektu Internet do škol jsou připojeny i speciální školy

Český Telecom, který je součástí konsorcia zodpovědného za realizaci projektu Internet do škol, oznámil připojení Jedličkova ústavu v Praze. Konsorcium zprovoznilo i zcela nové počítačové učebny. Slavnostního otevření učebny se zúčastnila ministryně zdravotnictví Marie Součková, ministr Vladimír Mlynář, primátor hlavního města Prahy Igor Němec a zástupci MŠMT i generálního dodavatele celého projektu.

Český Telecom, který je součástí konsorcia zodpovědného za realizaci projektu Internet do škol, oznámil připojení Jedličkova ústavu v Praze. Konsorcium zprovoznilo i zcela nové počítačové učebny. Slavnostního otevření učebny se zúčastnila ministryně zdravotnictví Marie Součková, ministr Vladimír Mlynář, primátor hlavního města Prahy Igor Němec a zástupci MŠMT i generálního dodavatele celého projektu. V průběhu akce předvedli žáci a studenti řadu speciálních pomůcek pro handicapované včetně nového hardwarového i softwarového vybavení.

Vedoucí projektu za Český Telecom Miroslav Hořejší připomíná : " V letošním roce jsme připojili již 247 speciálních škol. A 116 jich ještě bude zrealizováno v tomto roce. Jsme opravdu rádi, že i speciální školy jsou zapojeny a jejich malí návštěvníci mohou využívat všech moderních komunikačních technologií. V rámci celého projektu a jeho první vlny by 90 % škol mělo být již připojeno do konce září. Věřím a dnešní statistika nám ukazuje, že z hlediska připojení škol svůj závazek splníme," dodává Hořejší.

Právě pro oblast speciálního vzdělávání představují nové technologie ohromnou příležitost k vyrovnání schopností a možností handicapovaných osob. Nové nástroje a pomůcky zásadním způsobem mění obsah, rozsah i formu výuky a v konečné fázi posunují úroveň vzdělání těchto žáků a studentů na daleko vyšší kvalitativní stupeň. Především pro některé typy postižení se nové technologie, včetně možnosti komunikace a získávání dat prostřednictvím internetu, staly doslova revoluční změnou, která minimalizuje nevýhody případného postižení a nabízí zcela nové možnosti na trhu práce i v běžném životě.

Přes použití řady speciálních pomůcek a nástrojů je samozřejmostí v duchu celého projektu Internet do škol plná kompatibilita speciálních školských zařízení s ostatními školskými subjekty i umožnění komplexní komunikace se školským informačním a vzdělávacím portálem, a to jak v rovině informační, tak v oblasti vzdělávací.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 9. září 2002 - pondělí