logo itpoint.cz

Veřejná konzultace návrhů rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru CEPT/ECC

Pracovní skupiny FM (Frequency Management) a RR (Radio Regulatory) Výboru pro elektronickou komunikaci (ECC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) připravily a postoupily do procesu veřejné konzultace návrhy rozhodnutí ECC.

Pracovní skupiny FM (Frequency Management) a RR (Radio Regulatory) Výboru pro elektronickou komunikaci (ECC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) připravily a postoupily do procesu veřejné konzultace návrhy těchto rozhodnutí ECC :

Texty návrhů rozhodnutí v anglické verzi je možno získat od odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ, tel. 02 / 2400 4660, Ing. Rosa, nebo na WEBu Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) na http://www.ero.dk .

Případné připomínky k uvedeným návrhům je nutno ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 písm. g) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, zaslat ČTÚ, odboru správy kmitočtového spektra, a to nejpozději do 15.8. 2002.

ČTÚ 17973/2002-613
odbor správy kmitočtového spektra

ČTÚ

Článek ze dne 21. června 2002 - pátek