logo itpoint.cz

Většina podnikatelů začínala na zelené louce

Společnost Ernst & Young provedla průzkum mezi 460 podnikateli, kteří se v uplynulých čtyřech letech zúčastnili ve Velké Británii soutěže Podnikatel roku organizované po celém světě společností Ernst & Young. Pro výzkum byla shromážděna data o podnikatelích působících ve 432 firmách

Z výzkumu společnosti Ernst & Young vyplývá, že většina podnikatelů (téměř 81,9 %) své vlastní firmy založila na zelené louce. Pouze 12,9 % podnikatelů pracovalo jako řadový zaměstnanec ve firmě, v níž později získali podíl a dnes stojí v jejím čele. Jen velmi malá skupina podnikatelů (méně než 5 %) své společnosti zdědila. Zbývajících 5 % podnikatelů získali své firmy koupí. Poměrně velká část podnikatelů, kteří se zúčastnili soutěže Podnikatel roku ve Velké Británii, začínala se svými aktivitami v mladém věku. Přibližně 20 % dotázaných začalo podnikat před 24 rokem věku. Méně než 44 let bylo 88 % podnikatelů, když se svou činností začali. Přibližně 13,5 % uvedlo, že se svými podnikatelskými aktivitami začali před tím, než dokončili školu. Téměř 95 % ze 460 podnikatelů, kteří se zúčastnili soutěže Podnikatel roku, byli muži. Nic ale nenaznačuje menší podnikatelskou úspěšnost žen než jejich mužských protějšků. 10% míry růstu ročního zisku přesáhlo 25 % počtu firem vedených ženou oproti 23 % firem v jejichž vedení stál muž. Rodinné vztahy ovlivnily více než 10 % z celkového počtu podnikatelů. Jejich předchozí kariéra totiž zahrnovala i činnost v rodinné firmě. Téměř 19 % podnikatelů uvedlo, že zaměstnává některé členy své rodiny. Přibližně 60 % zaměstnaných rodinných příslušníků jsou ženy a z toho více než polovina manželky.

Vysokoškoláci mají ve skupině začínajících podnikatelů velmi vysoké zastoupení, ale z výzkumu Ernst & Young vyplývá, že v řízení firem nejsou nijak výrazně lepší než lidé s nižším vzděláním. Ztrátu během posledních tří let zaznamenalo 28 % z firem vedených podnikatelem s vysokoškolským vzděláním, ale jen 9 % z firem vedených podnikatelem bez tohoto vzdělání. Z výzkumu dále vyplývá, že specializace vzdělání podnikatelů nemá významný vliv na jejich budoucí úspěšnost. Humanitní či umělecké směry vzdělání poskytují stejně dobrou přípravu pro úspěšné vedení firmy, jako ekonomické. Z výzkumu Ernst & Young vyšlo také najevo, že podnikatelé s předchozími řídicími zkušenostmi nijak zvláště nevynikají. Ve skutečnosti byli poměrně značně zastoupeni mezi firmami, které během posledních tří let zaznamenaly ztrátu. Do této kategorie se dostalo 25 % podnikatelů s předchozími řídicími zkušenostmi oproti 19 % z podnikatelů bez takové minulosti. Více než dvě třetiny (71,3 %) respondentů nezmiňují žádnou osobu, jež by je inspirovala k podnikatelské činnosti nebo která by jim byla vzorem či mentorem. Ze zbývajících 28,7 % vedle těch, kteří zmiňují členy rodiny, nadřízené či spolupracovníky, jich 60 % zmiňuje jako vzor veřejně známou osobnost, jako například Margaret Thatcher nebo Alexe Fergusona.

Co se týče oboru zkoumaných firem, více než polovina podniků (53,3 %) působí v oblasti technologií, médií a telekomunikací. Většina firem (80,7 %) se zabývá službami, zbylých 19,3 % výrobou. Za poslední tři roky činil průměrný zisk všech firem, o nichž měla společnost Ernst & Young kompletní údaje, přibližně 3 mil. liber. Přibližně dvě třetiny z celkového počtu 432 firem (66,1 %) bylo založeno až po roce 1990. Soutěž Podnikatel roku organizovaná firmou Ernst & Young probíhá kromě Velké Británie a dalších 28 zemí světa také v České republice. Česká republika byla první zemí ze střední a východní Evropy, kde se tato soutěž uskutečnila a poprvé byla uspořádána v roce 2000. Držitelkou titulu Podnikatel roku 2000 se stala Kateřina Forstingerová, generální ředitelka firmy Moravia IT. Vítězem druhého ročníku ocenění byl Zdeněk Jandejsek, ředitel společnosti Rabbit Trhový Štěpánov a letošní ročník soutěže Podnikatel roku vyhrál Kvido Štěpánek, ředitel a jednatel společnosti Isolit-Bravo.

Ernst & Young

tisková informace

Článek ze dne 7. listopadu 2002 - čtvrtek