logo itpoint.cz

Volba operátora běží bez problémů na území celeé ČR

Úspěšné završení implementace služby volba operátora potvrdil Český Telecom. S prvním z alternativních operátorů - firmou Aliatel, je tato služba poskytována na celém území České republiky.

Úspěšné završení implementace služby volba operátora potvrdil ČESKÝ TELECOM. S prvním z alternativních operátorů - firmou Aliatel, je od minulého čtvrtka služba volba operátora poskytována na celém území České republiky.

ČESKÝ TELECOM zároveň nabídl možnost otestování této služby společnosti Contactel, která již smlouvu o poskytování služby volby operátora předběžně odsouhlasila, v minulých dnech ale vyjádřila obavy z údajných technických problémů.

"Jsem rád, že podpis smluv a úspěšná implementace dokládá dobrou připravenost ČESKÉHO TELECOMU jak po technické, tak i po organizační stránce službu volbu operátora zavést a umožnit její využívání alternativními operátory," uvedl při této příležitosti Pavel Jiroušek, výkonný vicepresident pro služby velkoprodeje ČESKÉHO TELECOMU.

Celkem o volbu operátora projevilo zájem 9 konkurenčních společností. Se dvěma z nich, firmou Tele2 a Aliatelem, už ČESKÝ TELECOM uzavřel smlouvu o poskytování volby operátora. S ostatními společnostmi jednání i nadále pokračují. ČESKÝ TELECOM také podle harmonogramu dohodnutého s konkurenčními firmami pracuje na testování volby operátora v určených regionech.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 8. července 2002 - pondělí