logo itpoint.cz

Vycházejí Zlaté stránky pro Moravskoslezský kraj 2002/2003 - jubilejní 10. Vydání

Zlaté stránky Moravskoslezský kraj (bez Ostravy a okolí) 2002/2003 vycházejí v celkovém nákladu 164 574 výtisků a Zlaté stránky Moravskoslezský kraj / Ostrava a okolí 2002/2003 vycházejí v celkovém nákladu 188 894 výtisků. Distribuce probíhá od 14. května do 7. června 2002 na poštách, v prodejnách Telepoint partner, v Českém Telecomu a v regionální kanceláři MEDIATELU v Ostravě.

Od 14. května do 7. června 2002 si mohou uživatelé telefonní sítě v Moravskoslezském kraji vyzvednout nové Zlaté stránky zdarma, a to na základě odběrního lístku, který obdrželi v dubnu 2002. Odběrní lístek je distribuován poštou spolu s vyúčtováním telekomunikačních služeb za uplynulé období. Seznamy jsou vydávány na poštách, dále v prodejnách TELEPOINT partner, v ČESKÉM TELECOMU a v regionální kanceláři MEDIATELU. Celkem na 220 místech v Moravskoslezském kraji. Seznam výdejních míst najdou uživatelé telefonních seznamů na odběrním lístku.

Zlaté stránky Počet výtisků Distribuce
Moravskoslezský kraj (bez Ostravy a okolí) 164 574 14. 5. - 7. 6. 2002
Moravskoslezský kraj / Ostrava a okolí 188 894 14. 5. - 7. 6. 2002
Místní Zlaté stránky Počet výtisků Distribuce
Opava 45 280 14. 5. - 7. 6. 2002

Zlaté stránky Moravskoslezský kraj (bez Ostravy a okolí) 2002/2003 vycházejí v celkovém nákladu 164 574 výtisků a Zlaté stránky Moravskoslezský kraj / Ostrava a okolí 2002/2003 vycházejí v celkovém nákladu 188 894 výtisků. Distribuce probíhá od 14. května do 7. června 2002 na poštách, v prodejnách Telepoint partner, v Českém Telecomu a v regionální kanceláři MEDIATELU v Ostravě.

Nové Zlaté stránky obsahují vedle aktuálních telefonních čísel i nová čísla v kulatých závorkách, která vstoupí v platnost po přečíslování všech telefonních stanic v ČR 22. září 2002.

Ve žluté oborové části je zveřejněno 31 010 firem, podnikatelů a organizací v 937 rubrikách. Současně vycházejí Místní Zlaté stránky Opava v nákladu 45 280 výtisků. Ve stejné době také vycházejí Zlaté stránky pro Olomoucký kraj.

Novinky v jubilejním 10. vydání

 www.mediatel.cz

Článek ze dne 17. května 2002 - pátek