logo itpoint.cz

Vyjádření Aliatelu k podmínkám služby Výběr poskytovatele

Český Telecom se snaží svým návrhem struktury a výše cen ekonomicky potlačit možnost zavedení výběru poskytovatele u nás. Požadované podmínky lze racionálně vnímat jen jako extrémně nadsazený návrh, který má dominantnímu operátorovi vytvořit prostor pro vyjednávání s regulačním orgánem.

Praha, dne 8. 4. 2002 / Český Telecom se snaží svým návrhem struktury a výše cen ekonomicky potlačit možnost zavedení výběru poskytovatele u nás. Požadované podmínky lze racionálně vnímat jen jako extrémně nadsazený návrh, který má dominantnímu operátorovi vytvořit prostor pro vyjednávání s regulačním orgánem. Tuto taktiku ostatně Český Telecom s úspěchem používá už od počátku liberalizačního procesu.

Vedle deseti - až stotisícových cen za zprovoznění služby a za používání v jednotlivých propojovacích bodech požaduje ČTc podle aktuálních údajů ve svém návrhu za originaci volání (za předání hovoru propojenému CS operátorovi s kódem 10XX) 1,38 Kč za minutu, což už je přibližně stejně tolik, kolik ČTc účtuje za místní volání. K tomu je nutno připočíst náklad na přenos volání v páteřní síti a na ukončení volání u volaného účastníka. Pokud ČTc respektuje zákon, a k sobě samému se chová stejně jako k propojeným operátorům, musí i v rámci interního účetnictví platit stejné částky. Pak by ale musel být hlasový provoz ČTc silně ztrátový (náklady za volání jsou vyšší než částka inkasovaná od účastníka), což z výročních zpráv dominantního operátora nevyplývá. Naopak - ČTc generuje slušný zisk.

Výběr poskytovatele je služba, kterou dominantní provozovatel musí nabízet svým zákazníkům. Jde o dnes už obvyklou zákonnou podmínku, aby mohl poskytovat telefonní služby. Povinnost zavést službu CS je dána aplikací principu "asymetrické regulace". Tento princip má zajistit rovné postavení všech operátorů na trhu v situaci, kdy měl v minulosti výhradní právo zřizovat telekomunikační sítě pouze jediný subjekt, a to z veřejných prostředků (jako státem vlastněná společnost).

Povinnost zpřístupnit služby ostatních poskytovatelů byla dominantnímu operátorovi u nás odložena o plných 18 měsíců. Nyní se datum, kdy musí splnit tuto svou povinnost, konečně přiblížilo. Jím navržené podmínky by však znamenaly omezení výhod pro většinu zákazníků v České republice. Omezení výhod a možností volby, které zákazníci očekávají a právem požadují.

Nejvyšší výhody pro zákazníka plynou z široké možnosti volby, která v konkurenčním prostředí zajišťuje kvalitní služby za příznivé ceny. Český telekomunikační úřad má nyní příležitost nastavit přijatelné podmínky a ceny pro výběr poskytovatele a umožnit dostupnost služeb alternativních operátorů všem zákazníkům v České republice.

Aliatel odešle Českému Telecomu v nejbližší době nesouhlasné stanovisko s navrhovanými podmínkami a požádá Český telekomunikační úřad o řešení vzniklého sporu.

Aliatel věří, že nezávislý regulátor bude postupovat v souladu s národní telekomunikační politikou, kterou vláda schválila v dubnu 1999 a jejímž cílem je mj. zajištění kvalitních, spolehlivých a široce dostupných telekomunikačních služeb prostřednictvím podpory konkurence a volné soutěže.

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 9. dubna 2002 - úterý