logo itpoint.cz

Vyjádření ČTÚ k cenovému rozhodnutí, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí

Pod záštitou APVTS byl iniciován společný projekt s cílem vypracovat novou metodiku pro stanovení cen za propojení s využitím nákladového modelu obecně známého pod názvem LRAIC. Projekt byl vypracován pracovní skupinou ustavenou představenstvem APVTS za vedení konzultantů anglo-americké firmy LaunchWorks Ltd. Účast na projektu přijal i Český telekomunikační úřad.

Praha 19.3. 2002 - Pod záštitou Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) byl iniciován společný projekt s cílem vypracovat novou metodiku pro stanovení cen za propojení s využitím nákladového modelu obecně známého pod názvem LRAIC (Long Run Average Incremental Cost). Projekt byl vypracován pracovní skupinou ustavenou představenstvem APVTS za vedení konzultantů anglo-americké firmy LaunchWorks Ltd. Účast na projektu přijal i Český telekomunikační úřad.

Model byl předán Českému telekomunikačnímu úřadu v příloze dopisu APVTS ze dne 28.11.2001. ČTÚ dopracoval podmínky a vztah k již vydaným cenovým rozhodnutím. Model se stal základem cenového rozhodnutí č. 01/PROP/2002, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných telekomunikačních sítí.

Přesto, že Český telekomunikační úřad nemá tuto povinnost, byl návrh cenového rozhodnutí č. 01/PROP/2002 předán APVTS dne 11. 2. 2002 k připomínkám s termínem 20.2.2002. Český telekomunikační úřad obdržel připomínky od členů APVTS v době od 20.2.2002 do 26.2.2002. Po zapracování opodstatněných připomínek Český telekomunikační úřad cenové rozhodnutí vydal s účinností dne 5. 3. 2002.

LRAIC - situace v Evropě

Evropské země používají následující metodiky pro stanovení cen za propojení: 31% evropských zemí používá metodiku LRAIC, 18% mix mezi LRAIC a FDC (Fully Distributed Costs), např. Španělsko, Švédsko, Nizozemí, Švýcarsko, 29% FDC Fully Distributed Costs, např. Itálie, Norsko, Portugalsko, Belgie, Dánsko) a 12% ostatní.

Příklady zemí, kde se používá LRAIC jsou Rakousko, Německo, Irsko, Lucembursko, Velká Británie.

Velká Británie zavedla model LRIC s účinností od 1. 10. 1997 pro provozovatele veřejných pevných telekomunikačních sítí British Telecom s tím, že je nutno stanovit ceny za propojení na úrovni založené na skutečných nákladech včetně přiměřeného zisku (v návaznosti na Směrnici EC/97/33).

ČTÚ

Článek ze dne 20. března 2002 - středa