logo itpoint.cz

Vysílač Brno - Komárov slaví 80 let od svého založení

Akciová společnost České Radiokomunikace si v těchto dnech připomíná 80. výročí zahájení provozu vysílače Brno - Komárov.

Historie vysílací stanice, jejíž provoz zajišťují České Radiokomunikace, spadá do počátku 20. let minulého století. Již krátce po dokončení výstavby stanice byl zahájen dne 18.1.1922 mezi Prahou a Římem vlastní telegrafní provoz z provizorní dřevěné budovy. V květnu o dva roky později bylo započato pokusné rozhlasové vysílání, v červenci se začaly vysílat burzovní zprávy. Pravidelný rozhlasový program ze studia v Zemském domě v Brně si mohli posluchači naladit od 1. září 1924.

V průběhu dalších let se pokračovalo s výstavbou - vysílací sál, strojovna, chladící zařízení a anténní domek. Rovněž se přistoupilo k montážím nových anténních stožárů. Středisko včetně vysílačů bylo postupně rozšiřováno a modernizováno. Poslední fáze obnovy antén byla ukončena v září 2000. Ve stejném období bylo zahájeno vysílání do nového stožáru UNIPÓL o výšce 79,5 m.

V historii se objevuje i etapa, kdy vysílač nesloužil plně svému účelu. Na začátku okupace dne 15. března 1939 byl vysílač obsazen nacisty a v závěru válečného období zničen destrukčními oddíly ustupující hitlerovské armády. V důsledku toho byl vysílač rekonstruován a v rozmezí dvou let pracoval pouze provizorně na frekvenci 922 kHz. Poté převzal vysílání rozhlasu vysílač v Dobrochově a vysílací stanice Komárov zůstala jako provozní rezerva až do poloviny 50. let.

V minulosti byly na vysílací stanici umístěny a provozovány dlouhovlnné vysílače zajišťující provoz brněnského letiště. Z rozhlasového vysílání sloužila stanice například pro programy NOP (národní okruh Praha ) + JM kraj, MOT (vysílání pro motoristy), Hvězda, Radiožurnál nebo Regina. K programům, jejichž vysílání zprostředkovává vysílač Komárov, v současnosti patří ČRo 2 - Praha (900 kHz), ČRo 6/RSE (1233 kHz) a Country Radio (1584 kHz).

"ČRa, a.s. následují celosvětové modernizační trendy a implementují nejmodernější systémy, což dokládá i fakt, že v červenci 2001 bylo zahájeno testování bezobslužného provozu vysílačů. V rámci zkušebního provozu, který běží od ledna 2002 jsou vysílače provozovány v plně automatickém režimu a dohledovány z centra SCAN na Kojále.", dodal Ing.Martin Roztočil, technicko-provozní ředitel ČRa, a.s.

 www.cra.cz

Článek ze dne 1. července 2002 - pondělí