logo itpoint.cz

Výsledky mimořádné valné hromada Českého Telecomu

Na žádost majoritního akcionáře – Fondu národního majetku ČR – byla představenstvem společnosti svolána na den 20.12. 2002 mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Český Telecom. Zúčastnilo se jí 80 akcionářů, kteří vlastní více než 87,8 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Na žádost majoritního akcionáře – Fondu národního majetku ČR – byla představenstvem společnosti svolána na den 20.12. 2002 mimořádná valná hromada akcionářů společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Zúčastnilo se jí 80 akcionářů, kteří vlastní více než 87,8 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Akcionáři se seznámili se Zprávou představenstva o dopadech povodní ze srpna 2002 na hospodaření společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a se Zprávou o privatizaci 51,1 % akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., v držení Fondu národního majetku České republiky v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 776 ze dne 7. srpna 2002 a usnesení vlády ČR č. 1016 ze dne 14. října 2002.

Valná hromada provedla změny v představenstvu ČESKÉHO TELECOMU.

Byli odvoláni tito členové představenstva :

Do představenstva byli zvoleni :

Volbou nových členů bylo obsazeno jedno ze dvou míst v představenstvu uvolněných po rezignacích pánů Přemysla Klímy a Jana Škurka dne 18.12. 2002. Jedno místo v představenstvu zůstalo neobsazeno.

Valná hromada provedla změny i v dozorčí radě společnosti.

Valná hromada odvolala tyto členy dozorčí rady :

Novými členy dozorčí rady byli zvoleni :

 www.telecom.cz

Článek ze dne 23. prosince 2002 - pondělí