logo itpoint.cz

Výstava PC TECH opět v Praze

Pražští distributoři výpočetní techniky se rozhodli uspořádat 9. - 11. dubna 2002 již druhou výstavu PC TECH. Výstava chce navázat na úspěch z minulého roku a předvede výrobky a služby formou komplexního řešení v praxi.

Významní pražští distributoři výpočetní techniky se rozhodli uspořádat 9. - 11. dubna 2002 již druhou výstavu PC TECH. Výstava chce navázat na úspěch z minulého roku, kdy se setkala s až překvapivým zájmem ze strany odborné veřejnosti a stejně jako ta předchozí předvede výrobky a služby formou komplexního řešení v praxi.

Nově bude výstava rozdělena do tří tématicky zcela oddělených dnů

Stánky vystavovatelé v jednotlivých dnech vždy zcela přestaví, čímž se PC TECH fakticky stane třemi nezávislými striktně zaměřenými odbornými výstavami. Na výstavě PC TECH je připravena novinka: odborní průvodci výstavou, kteří zájemce provedou jednotlivými stánky a předvedou vystavené exponáty a řešení v praxi. Celou výstavu PC TECH navíc provází tématicky zaměřený přednáškový program za přítomnosti skutečných autorit v oboru.

Výstava PC TECH - Národní dům na Smíchově, Náměstí 14. října 16, Praha 5.

Vstupné

Po registraci na www.pctech.cz získáte vstupenku zdarma na veřejnou část a lze podat žádost o zaslání vstupenky od některého z vystavovatelů zdarma na část odbornou (omezený počet).

PC Tech je výstavou nejnovejších technologií a proto neaspiruje stát se výstavou velkou a komplexní. Organizátori výstavy se domnívají, že na obrích výstavách se návštevník ztrácí v nabídce obrovského množství exponátu, se kterými nemá možnost se detailne behem výstavy seznamovat. Výstava mu poté prinese pouze stejne povrchní zpusob prezentace, jako napríklad Internet. Výstava PC Tech naproti tomu prináší pouze špicku v oboru, pouze takové technologie, které jsou nové a svou pokrokovostí pro bežného uživatele dosud casto zcela neznámé. Stežejním prínosem výstavy PC Tech je dát návštevníkovi možnost seznámit se s temito vybranými technologiemi prímo v bežném provozu a tak nejen získat prehled, ale vytvorit si i vlastní názor na nejnovejší vývojové trendy v oblasti IT.

Exponáty na výstave PC Tech prezentují pouze vybrané nejvýznamnejší firmy z IT oboru, které dokáží predvést výrobek nejen jako statický exponát, ale jako ucelené smysluplné rešení vhodné k využití v praxi. Díky tomu, že na každém stánku se návštevník muže seznámit s komplexním modelovým rešením, získává cenné informace o ovladatelnosti, uživatelské "přítulnosti" a reálným výstupem z prezentovaného výrobku nebo softwarového rešení.

9. dubna od 10:00 se uskuteční v přednáškovém sále odborná konference

Jedná se o představení výstavy PC Tech a představení jednotlivých produktů uváděných na trh v rámci výstavy PC Tech zástupcem výrobce/distributora pro Českou republiku.

 registrace PC TECH

Článek ze dne 28. března 2002 - čtvrtek