logo itpoint.cz

Výzva k účasti ve Fóru pro vytáčený přístup k síti Internet

Český telekomunikační úřad a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí proto vyzývá všechny zájemce z řad provozovatelů telekomunikačních sítí, poskytovatelů telekomunikačních služeb i uživatelské veřejnosti k účasti v pracovních skupinách Fóra, jehož cílem je realizovat příslušná opatření k zavedení nových modelů pro vytáčený přístup k síti Internet v ČR v co nejkratším termínu.

Dne 29. října 2002 se z podnětu Českého telekomunikačního úřadu uskutečnilo veřejné projednání návrhů nových modelů pro vytáčený přístup k síti Internet v České republice. Tohoto veřejného projednání se zúčastnili zástupci provozovatelů sítí a poskytovatelů služeb, zástupci uživatelských a profesních sdružení (asociací) a zástupci dotčených orgánů státní správy.

Hlavním závěrem jednání byla shoda všech zúčastněných na ustanovení neformálního fóra pro definování nových modelů pro vytáčený přístup k síti Internet, jehož gestory se staly Český telekomunikační úřad a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí.

Cílem fóra je na základě širokého konsensu všech zúčastněných připravit jednoznačně definované výstupy tak, aby všichni dotčení provozovatelé sítí a poskytovatelé služeb mohli, za vzájemně dohodnutých podmínek, realizovat příslušná opatření k zavedení nových modelů pro vytáčený přístup k síti Internet v ČR v co nejkratším termínu.

Český telekomunikační úřad a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí proto vyzývá všechny zájemce z řad provozovatelů telekomunikačních sítí, poskytovatelů telekomunikačních služeb i uživatelské veřejnosti k účasti v pracovních skupinách Fóra.

Přihlášky zasílejte na adresu

Bližší informace lze získat na Českém telekomunikačním úřadu, tel. čísle 224 004 761.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

ČTÚ

Článek ze dne 4. listopadu 2002 - pondělí