logo itpoint.cz

Výzva odborné telekomunikační veřejnosti týkající se Světové obchodní organizace

MDS vyzývá zainteresovanou veřejnost k předložení informací o případných překážkách při vstupu na konkrétní zahraniční trhy, případně své požadavky týkající se zlepšení přístupu na tyto trhy v oblasti telekomunikací.

Ministerstvo dopravy a spojů za oblast telekomunikací reprezentuje Českou republiku ve Světové obchodní organizaci (World Trade Organization, dále jen WTO).

MDS má úkol v oblasti telekomunikací zpracovat požadavky vůči jiným členským zemím WTO pro zajištění, popřípadě zlepšení podmínek pro vstup na tyto zahraniční trhy v návaznosti na Usnesení vlády č. 233 ze dne 6.3. 2002 (Zpráva o průběhu a výsledcích IV. Konference ministrů členských zemí Světové obchodní organizace a návrh dalšího postupu České republiky).

Vyzýváme tedy tímto zainteresovanou veřejnost k předložení informací o případných překážkách při vstupu na konkrétní zahraniční trhy, případně své požadavky týkající se zlepšení přístupu na tyto trhy.

Požadavky, popřípadě problémy se mohou týkat následujících oblastí :

  1. Omezení v přístupu na trh
  2. Omezení v národním zacházení

Specifikace zjištěných konkrétních překážek či problémů v obou oblastech se v podrobnějším dělení výše uvedených oblastí mohou týkat

  1. dodávky přes hranice (do cílové země) - např. omezení při budování či provozu telekomunikačních sítí
  2. spotřeby v zahraničí – např. omezení při poskytování telekomunikačních služeb v cílové zemi
  3. obchodní přítomnosti– např. omezení při budování dceřinných společností v cílové zemi
  4. přítomnosti fyzických osob – např. zákaz zaměstnávat v dceřinné společnosti osoby na vedoucích místech, které mají státní příslušnost jinou než státu, v níž je dceřinná společnost zřízena

Poskytnuté informace pomohou MDS při formulaci požadavků na závazky jak v oblasti telekomunikací, tak obecných (tzv. horizontálních) podmínek obchodu v konkrétních členských zemích WTO.

Přivítáme, když své minulé zkušenosti sdělíte do 30. března 2002, avšak ujišťujeme Vás, že i Vašim budoucím připomínkám či požadavkům bude věnována pozornost.

www.mdcr.cz

Článek ze dne 27. března 2002 - středa