logo itpoint.cz

Za 100 dní dojde k přečíslování veřejné telekomunikační sítě

Ode dneška přesně za 100 dní, v noci z 21. na 22. září 2002, budou v průběhu přibližně 120 minut (od půlnoci do 3.00 hod. ráno) změněna čísla 3,8 milionu telefonních stanic Českého Telecomu v celé republice. Nový systém telefonních čísel, spolu s dokončením digitalizace sítě, přinese vyšší kvalitu, nové moderní služby a další výhody pro zákazníky.

Ode dneška přesně za 100 dní, v noci z 21. na 22. září 2002, budou v průběhu přibližně 120 minut (od půlnoci do 3.00 hod. ráno) změněna čísla 3,8 milionu telefonních stanic Českého Telecomu v celé republice. Nový systém telefonních čísel, spolu s dokončením digitalizace sítě, přinese vyšší kvalitu, nové moderní služby a další výhody pro zákazníky.

Přečíslování se týká všech telefonních stanic (s výjimkou těch, které začínají číslem 1) na území České republiky, včetně čísel provozovaných jinými operátory a je připravováno na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, který tak reaguje na doporučení Mezinárodní telekomunikační unie.

Cílem změny číslovacího plánu je především jeho sladění se standardy Evropské unie, umožnění vstupu konkurenčních operátorů na český trh a otevření prostoru pro rozvoj nových služeb.

Mezi hlavní výhody, které díky přečíslování uživatelé telefonních stanic získají, patří zvětšení telefonních obvodů. Místní hovorné tak bude účtováno na větším území, než tomu bylo dosud a díky tomu se telefonování u části meziměstských hovorů zlevní. Práce s novými čísly v jednotném devítimístném formátu bude snadnější.

ČESKÝ TELECOM se jako hlavní realizátor procesu na přečíslování důkladně připravuje. Společnost investovala značné prostředky na samotné přečíslování, sestavila týmy profesionálních odborníků, servisních techniků v terénu a školí i pracovníky v telefonických centrech služeb pro řešení aktuálních požadavků. Vedle technické a personální stránky věci startuje v režii ČESKÉHO TELECOMU intenzivní komunikační kampaň, jejímž cílem je prostřednictvím co nejširšího informování veřejnosti podpořit hladký a bezproblémový průběh celého procesu. ČESKÝ TELECOM se také aktivně zabývá vyhodnocováním možných rizik a pracuje na jejich eliminaci.

Od roku 1995 probíhá obdobné přečíslování v řadě evropských zemích. ČESKÝ TELECOM v současné době využívá také poznatky a zkušenosti operátorů, kteří se aktivně účastnili přečíslování v zemích, kde již proběhlo.

Přečíslování telekomunikační sítě v České republice je dalším výrazným krokem k další liberalizaci trhu. Staneme se tak další zemí v Evropě, která přejde na moderní a mezinárodně kompatibilní systém. Po kompletním dokončení digitalizace, které je plánováno na konec června, umožní ČESKÝ TELECOM alternativním operátorům využívat modernizovanou síť a nabízet na ní své služby.

ČESKÝ TELECOM je připraven poskytnout svým zákazníkům všestrannou součinnost při přečíslování a všech aktivitách s ním souvisejících. V provozu je speciální internetová stránka na adrese www.telecom.cz/precislovani ( v anglické verzi na www.telecom.cz/renumbering ). Kromě základních údajů o přečíslování a odpovědí na nejčastější dotazy je zde k dispozici také automatická aplikace, jejímž prostřednictvím mohou zákazníci zjistit nová čísla ostatních účastníků.

Stejnou informaci poskytuje také celostátně dostupná zpoplatněná informační linka 14111 a Zlaté stránky vydávané od prosince 2001 (čísla uváděná v kulatých závorkách). Svoje nové číslo platné po přečíslování 22. září 2002 najde každý účastník rovněž ve Vyúčtování za telekomunikační služby. Pro obecné informace o přečíslování je pak možné využít bezplatné informační linky 0800111111.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 13. června 2002 - čtvrtek