logo itpoint.cz

Zájemci o změnu cenového programu Českého Telecomu mohou využít další dvě zelené linky

Ode dneška - středy 9. ledna 2002 mohou zájemci o nové volitelné cenové programy ČESKÉHO TELECOMU platné od 1. února využívat dvě nové Zelené linky s čísly 0800 12 12 12 a 0800 15 15 15.

Bezplatné linky jsou určeny pro detailní informování zákazníků o nových cenových programech a jejich změny. Od dnešního rána budou až do odvolání dostupné z celé České republiky každý den od 8:00 až 22:00 hodin (včetně víkendů). Zákazníkům ČESKÉHO TELECOMU se tak usnadní komunikace v období, kdy je zvýšený zájem o informace k novým cenám.

Veškeré informace a formuláře k objednání cenových programů obdrží zákazníci ČESKÉHO TELECOMU také v prodejních místech ČESKÉHO TELECOMU - TELEPOINTECH, na bezplatné lince Telefonického centra služeb 0800 123 456 a na internetové adrese http://www.telecom.cz .

První změna cenového programu, o kterou zákazník požádá do června 2002, bude provedena zdarma. Cenový program je nutné změnit nejpozději 10 dní před začátkem příslušného zúčtovacího období. Pokud je zúčtovací období například od 11. (např. února) do 10. následujícího měsíce (března) a zákazník chce změnit cenový program s platností od tohoto období, je nutné provést změnu do 1. února. Obdobně pokud je zúčtovací období např. od 1. února (a má-li v něm již platit změněný cenový program), je třeba změnu cenového programu provést do 20. ledna.

Zúčtovací období - časový úsek, na který je vystaven telefonní účet. Na jeho konci jsou účty zpracovávány a následně rozesílány zákazníkům. Konec zúčtovacího období proto není totožný s datem rozesílání/obdržení telefonního účtu, ale s údaji uvedenými ve vyúčtování.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 9. ledna 2002 - středa