logo itpoint.cz

Závěry z řádné valné hromady Aliatelu

V roce 2001 došlo ke změně zákaznické struktury, a to zejména v oblasti hlasových služeb - Business Call Smart. Tato služba bude od 1.7. 2002 využita i pro službu přímé volby operátora. Je o ní velký zájem, o čemž svědčí i fakt, že ke dni konání valné hromady se služba Business Call Smart instaluje v průměru u 40 zákazníků denně.

Dne 12. června se konala řádná valná hromada společnosti Aliatel. Na programu měla především :

  1. schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Aliatel a. s. za rok 2001 a o stavu jejího majetku v roce 2001
  2. schválení účetní závěrky za rok 2001
  3. jmenování druhého jednatele dceřiné společnosti Aliatel Slovakia

K prvnímu bodu - zprávě o podnikatelské činnosti Aliatelu a. s. za rok 2001 - předseda představenstva a generální ředitel Jiří Hubka uvedl, že v roce 2001 došlo ke změně zákaznické struktury, a to zejména v oblasti hlasových služeb. Do hlasových služeb vstoupila společnost Aliatel se službou Business Call Smart a tato služba bude od 1. 7. 2002 využita i pro službu přímé volby operátora.

O tom, že o službu je velký zájem, svědčí fakt, že ke dni konání VH se služba Business Call Smart instaluje v průměru u 40 zákazníků denně.

Tržby roku 2002 jsou plněny na 115 %, což je především zásluha překračování plánovaných tržeb za hlasové služby (Business call direct, Business call smart).

Zprávu představenstva o činnosti společnosti Aliatel a. s. za rok 2001 a o stavu jejího majetku v roce 2001 valná hromada schválila. Valná hromada vzala dále na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2001 a účetní závěrku společnosti za rok 2001 schválila.

V závěru zasedání jednala valná hromada o jmenování Ing. Vladimíra Galoviče jednatelem společnosti Aliatel Slovakia, s. r. o.

Vladimír Galovič bydlí v Bratislavě, vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou. Před nástupem do Aliatelu Slovakia na sklonku roku 2001 pracoval mj. na Federálním ministerstvu spojů (1985-1988), jako náměstek ředitele pro ekonomiku Správy dálkových kabelů Bratislava (1989-1993), na Ředitelství telekomunikací Západní Slovensko nejprve jako finanční ředitel, poté jako ředitel (1993-1998), jako poradce Deutsche Telecom při privatizaci Slovenských telekomunikací (2000) a analytik telekomunikačního trhu Slovenské republiky (2001).

Valná hromada schválila jmenování Vladimíra Galoviče druhým jednatelem společnosti Aliatel Slovakia.

Další řádná valná hromada společnosti Aliatel se má konat v září 2002.

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 14. června 2002 - pátek