logo itpoint.cz

Zlaté stránky Karlovarský kraj 2002

Nové Zlaté stránky jsou vydávány uživatelům již od 28. prosince 2001. Vedle aktuálních telefonních čísel v nich naleznou i nová čísla (jsou uvedena v kulatých závorkách), která vstoupí v platnost po přečíslování všech telefonních stanic v ČR od 22. září 2002.

Nové Zlaté stránky jsou vydávány uživatelům již od 28. prosince 2001. Vedle aktuálních telefonních čísel v nich naleznou i nová čísla (jsou uvedena v kulatých závorkách), která vstoupí v platnost po přečíslování všech telefonních stanic v ČR od 22. září 2002. Zlaté stránky Karlovarský kraj vycházejí v nákladu 104 000 výtisků. Současně s nimi vycházejí i Zlaté stránky Plzeňský kraj, s nimiž mají společnou žlutou oborovou část. Pro okresy Cheb a Sokolov jsou rovněž distribuovány Místní Zlaté stránky.

Novinky v jubilejním vydání

Novinky ve Zlatých stránkách OnLine

DISTRIBUCE

Od 28. prosince 2001 do 25. ledna 2002 si mohou uživatelé telefonní sítě v Karlovarském kraji vyzvednout nové Zlaté stránky zdarma, a to na základě odběrního lístku, který obdrželi během prosince 2001 či jej ještě obdrží do 15. ledna 2002. Odběrní lístek je distribuován poštou spolu s vyúčtováním telekomunikačních služeb za uplynulé období. Seznamy si mohou vyzvednout na všech poštách v okresech Karlovy Vary, Cheb a Sokolov, dále v prodejně TELEPOINT partner v Chebu, celkem na 120 výdejních místech v Karlovarském kraji. Seznam výdejních míst najdou uživatelé telefonních seznamů na odběrním lístku.

Distribuce Zlatých stránek a Místních Zlatých stránek v Plzeňském kraji

Zlaté stránky Počet výtisků Distribuce
Karlovarský kraj 104 000 28. 12. 2001-25. 1. 2002
Místní Zlaté stránky Počet výtisků Distribuce
Cheb 29 270 28. 12. 2001-25. 1. 2002
Sokolov 24 770 28. 12. 2001-25. 1. 2002

Po ukončení 1. etapy distribuce pokračuje výdej seznamů v prodejně TELEPOINT partner v Chebu a na poštách Karlovy Vary 1 a Sokolov 1. Uzávěrka vydání Zlatých stránek pro Karlovarský kraj byla k 26. 11. 2001. Poslední filmy seznamu byly do tiskárny v polském Krakově odeslány 3. 12. 2001. První náklad seznamu byl dopraven 17. 12. 2001 a poslední náklad 6. kamionu dne 19. 12. 2001.

V případě ztráty odběrního lístku je možné zavolat na Zelenou linku ČESKÉHO TELECOMU 0800 123 456, případně telefonicky kontaktovat Redakci telefonního seznamu v Plzni 019/714 27 67, která zašle poštou náhradní odběrní lístek k vyzvednutí telefonního seznamu.

Další zájemci si mohou nové Zlaté stránky pro Karlovarský kraj, případně pro Plzeňský kraj či seznamy z jiných regionů České republiky zakoupit nebo objednat v kancelářích společnosti MEDIATEL na adresách :

 www.mediatel.cz

Článek ze dne 7. ledna 2002 - pondělí