logo itpoint.cz

Zlaté stránky Liberecký kraj 2002

Nové Zlaté stránky jsou distribuovány od již od 28. prosince 2001, což je o dva měsíce oproti předcházejícím letům dříve z důvodu přípravy přečíslování. Vedle aktuálních telefonních čísel v nich uživatelé naleznou i nová čísla (jsou uvedena v kulatých závorkách), která vstoupí v platnost po přečíslování všech telefonních stanic v ČR od 22. září 2002.

Nové Zlaté stránky jsou distribuovány od již od 28. prosince 2001, což je o dva měsíce oproti předcházejícím letům dříve z důvodu přípravy přečíslování. Vedle aktuálních telefonních čísel v nich uživatelé naleznou i nová čísla (jsou uvedena v kulatých závorkách), která vstoupí v platnost po přečíslování všech telefonních stanic v ČR od 22. září 2002.

Zlaté stránky Liberecký kraj 2002 vycházejí v nákladu 155 000 výtisků. Místní Zlaté stránky Česká Lípa byly distribuovány již v srpnu loňského roku.

Žlutá oborová část Zlatých stránek poprvé vychází pro Liberecký kraj samostatně. Nově je také zařazena sekce Zelené linky. Uživatelé seznamu opět mají k dispozici i oborově tříděný seznam internetových adres, umístěný před žlutou částí.

Desáté vydání má 848 stran, z toho 264 stran žlutého oborového seznamu firem, kde jsou poprvé zařazeny inzeráty s červenou barvou. Je zde zveřejněno celkem 17 115 firem, podnikatelů a organizací v 889 rubrikách.

V Bílých stránkách vzrostl počet zvýrazněných záznamů, zájem je o uvádění loga firmy a rozšířené informace o firmě včetně odkazů na inzerát ve žluté části.

V Barevných stránkách najdete kromě jiného mapu nového kraje a kalendárium více než 100 kulturně společenských a sportovních akcí.

V Informačních stránkách je uveden aktuální přehled krajských úřadů a institucí v Libereckém kraji s novými čísly a jsou zařazeny informace o službách dalších operátorů pevných i mobilních linek.

Stále více firem využívá možnosti zveřejnit své www a e-mailové adresy ve žluté oborové části seznamu, a tím je automaticky uvést i ve Zlatých stránkách OnLine na internetu. Návštěvnost našich internetových stránek dosahuje v průměru 400 000 vyžádaných stran za měsíc.

K novinkám ve Zlatých stránkách OnLine patří tzv. Firemní list, kde lze získat více informací o firmě, jejích výrobcích, službách, cenách, pobočkách, otevírací době apod. Nově se lze také na internetu seznámit s plošnými inzeráty firem z tištěných Zlatých stránek.

DISTRIBUCE

Od 28. prosince 2001 do 25. ledna 2002 si mohou uživatelé telefonní sítě v Libereckém kraji vyzvednout nové Zlaté stránky zdarma, a to na základě odběrního lístku, který obdrželi během prosince 2001 či jej ještě obdrží do 15. ledna 2002. Odběrní lístek je distribuován poštou spolu s vyúčtováním telekomunikačních služeb za uplynulé období.

Zlaté stránky Liberecký kraj 2002 vycházejí v nákladu 155 000 výtisků. Uživatelé si je mohou vyzvednout na všech poštách v okresech Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily, dále v transférových bodech ČESKÉHO TELECOMU v Liberci a České Lípě, v prodejně TELEPOINT ČESKÉHO TELECOMU v Jablonci nad Nisou a v prodejnách TELEPOINT partner v České Lípě a Semilech. Kromě toho pro firmy a instituce je celoročně zajištěn hromadný odběr (nad 50 ks) Zlatých stránek Liberecký kraj 2002 v transférových bodech ČESKÉHO TELECOMU v Liberci a České Lípě.

Celkem je to 165 výdejních míst v Libereckém kraji. Seznam výdejních míst najdou uživatelé telefonních seznamů na odběrním lístku.

Po ukončení 1. etapy distribuce pokračuje výdej seznamů v transférových bodech ČESKÉHO TELECOMU v Liberci a České Lípě, v prodejně TELEPOINT ČESKÉHO TELECOMU v Jablonci nad Nisou a v prodejnách TELEPOINT partner v České Lípě a Semilech. Uzávěrka vydání Zlatých stránek pro Liberecký kraj byla k 29. 11. 2001. Poslední filmy libereckého seznamu byly do tiskárny v polském Krakově odeslány 5. 12. 2001. První náklad seznamu byl dopraven 21. 12. 2001 a poslední náklad 8. kamionu dne 27. 12. 2001.

V případě ztráty odběrního lístku je možné zavolat na Zelenou linku ČESKÉHO TELECOMU 0800 123 456, případně telefonicky kontaktovat Redakci telefonního seznamu v Pardubicích 040/680 16 39, která zašle poštou náhradní odběrní lístek k vyzvednutí telefonního seznamu.

Další zájemci si mohou nové Zlaté stránky pro Liberecký kraj či seznamy z jiných regionů České republiky zakoupit nebo objednat v kancelářích společnosti MEDIATEL na adresách :

 www.mediatel.cz

Článek ze dne 8. ledna 2002 - úterý