logo itpoint.cz

Zlaté stránky Plzeňský kraj 2002

Nové Zlaté stránky jsou vydávány uživatelům již od 28. prosince 2001. Vedle aktuálních telefonních čísel v nich naleznou i nová čísla (jsou uvedena v kulatých závorkách), která vstoupí v platnost po přečíslování všech telefonních stanic v ČR od 22. září 2002.

Nové Zlaté stránky jsou vydávány uživatelům již od 28. prosince 2001. Vedle aktuálních telefonních čísel v nich naleznou i nová čísla (jsou uvedena v kulatých závorkách), která vstoupí v platnost po přečíslování všech telefonních stanic v ČR od 22. září 2002.

Zlaté stránky Plzeňský kraj vycházejí v nákladu 209 800 výtisků. Současně s nimi vycházejí i Zlaté stránky Karlovarský kraj, s nimiž mají společnou žlutou oborovou část. Pro okresy Domažlice a Klatovy jsou rovněž distribuovány Místní Zlaté stránky. MZS Rokycany byly vydány již v srpnu loňského roku.

V Barevných stránkách je to mapa nového kraje, pozvánka k návštěvě západočeských lázní a kalendárium přes 100 kulturně společenských a sportovních akcí. V Informačních stránkách je uveden aktuální přehled krajských úřadů a institucí v Plzeňském kraji s novými čísly a jsou zařazeny informace o službách dalších operátorů pevných i mobilních linek. Uživatelé seznamu opět mají k dispozici oborově tříděný seznam internetových adres, umístěný před žlutou částí, a také novou sekci Zelené linky.

Desáté vydání má 1 136 stran, z toho 424 stran žlutého oborového seznamu firem, kde jsou poprvé zařazeny inzeráty s červenou barvou. Je zde zveřejněno celkem 28 624 firem, podnikatelů a organizací v 990 rubrikách. Firmy měly největší zájem o prezentaci v rubrikách - stavební firmy, společnosti, projektatnti, projektování, hotely, advokáti a utomobily-servisy.

V Bílých stránkách vzrostl počet zvýrazněných záznamů, zájem je o uvádění loga firmy a rozšířené informace o firmě včetně odkazů na inzerát ve žluté části.

Stále více firem využívá možnosti zveřejnit své www a e-mailové adresy ve žluté oborové části seznamu, a tím je automaticky uvést i ve Zlatých stránkách OnLine na internetu. Návštěvnost našich internetových stránek dosahuje v průměru 400 000 vyžádaných stran za měsíc.

Novinky ve Zlatých stránkách OnLine

Patří k nim tzv. Firemní list, kde lze získat více informací o firmě, jejích výrobcích, službách, cenách, pobočkách, otevírací době apod. Nově se lze také na internetu seznámit s plošnými inzeráty firem z tištěných Zlatých stránek.

Dárek navíc - CD-ROM Bílé stránky 2001/2002, PRO BUSINESS 2002, MEDI stránky 2002

Stejnou přednost - budoucí definitivní telefonní čísla - má i další nový produkt společnosti MEDIATEL, který vyšel v prosinci 2001 - specializovaný seznam PRO BUSINESS 2002 s nabídkou firem zaměřených na vybavení pracovišť (kanceláří) telekomunikační, kancelářskou a výpočetní technikou včetně navazujících služeb a dále již čtvrté vydání katalogu pro zdravotnictví MEDI stránky 2002.

DISTRIBUCE

Od 28. prosince 2001 do 25. ledna 2002 si mohou uživatelé telefonní sítě v Plzeňském kraji vyzvednout nové Zlaté stránky zdarma, a to na základě odběrního lístku, který obdrželi během prosince 2001 či jej ještě obdrží do 15. ledna 2002. Odběrní lístek je distribuován poštou spolu s vyúčtováním telekomunikačních služeb za uplynulé období. Seznamy si mohou vyzvednout na všech poštách v Plzni a ostatních okresech, dále v prodejnách TELEPOINT partner v Domažlicích, Horšovském Týně, Klatovech, Rokycanech a Tachově, celkem na 280 výdejních místech v Plzeňském kraji. Seznam výdejních míst najdou uživatelé telefonních seznamů na odběrním lístku.

Distribuce Zlatých stránek a Místních Zlatých stránek v Plzeňském kraji

Zlaté stránky Počet výtisků Distribuce
Plzeňský kraj 209 800 28. 12. 2001-25. 1. 2002
Místní Zlaté stránky Počet výtisků Distribuce
Domažlice 19 260 28. 12. 2001-25. 1. 2002
Klatovy 29 310 28. 12. 2001-25. 1. 2002

Po ukončení 1. etapy distribuce pokračuje výdej seznamů v prodejnách TELEPOINT partner v Domažlicích, Horšovském Týně, Klatovech, Rokycanech, Tachově a na poště Plzeň 1. Uzávěrka vydání Zlatých stránek pro Plzeňský kraj byla k 26. 11. 2001. Poslední filmy plzeňského seznamu byly do tiskárny v polském Krakově odeslány 3. 12. 2001. První náklad seznamu byl dopraven 12. 12. 2001 a poslední náklad 15. kamionu dne 19. 12. 2001.

V případě ztráty odběrního lístku je možné zavolat na Zelenou linku ČESKÉHO TELECOMU 0800 123 456, případně telefonicky kontaktovat Redakci telefonního seznamu v Plzni 019/714 27 67, která zašle poštou náhradní odběrní lístek k vyzvednutí telefonního seznamu.

Další zájemci si mohou nové Zlaté stránky pro Plzeňský kraj, případně pro Karlovarský kraj či seznamy z jiných regionů České republiky zakoupit nebo objednat v kancelářích společnosti MEDIATEL na adresách :

 www.mediatel.cz

Článek ze dne 4. ledna 2002 - pátek