logo itpoint.cz

Zlaté stránky Ústecký kraj 2002/2003 jsou v distribuci

Dva svazky Zlatých stránek Ústecký kraj - severní a jižní část 2002/2003 vycházejí v celkovém nákladu 251 523 výtisků. Výměna probíhá od 12. února do 8. března 2002.

Nové Zlaté stránky obsahují vedle aktuálních telefonních čísel i nová čísla (jsou uvedena v kulatých závorkách), která vstoupí v platnost po přečíslování všech telefonních stanic v ČR od 22. září 2002. Zlaté stránky jsou nejúplnějším zdrojem informací o těchto nových číslech.

Dva svazky Zlatých stránek Ústecký kraj - severní a jižní část 2002/2003 vycházejí v celkovém nákladu 251 523 výtisků. Výměna probíhá od 12. února do 8. března 2002 na všech poštách, v prodejnách TELEPOINT partner a v Transferových bodech Českého Telecomu - celkem na 271 výdejních místech v Ústeckém kraji.

Sběr starých seznamů je na výdejních místech zajištěn. Současně vycházejí Místní Zlaté stránky pro okresy Děčín, Litoměřice a Teplice. MZS Chomutov a Louny byly vydány již koncem loňského roku.

Zlaté stránky si mohou zdarma uživatelé telefonní sítě v Ústeckém kraji vyzvednou na základě odběrního lístku, který obdrželi na přelomu ledna a února 2002. Odběrní lístek je distribuován poštou spolu s vyúčtováním telekomunikačních služeb za uplynulé období.  Seznam výdejních míst najdou uživatelé telefonních seznamů na odběrním lístku.

Distribuce Zlatých stránek a Místních Zlatých stránek v Ústeckém kraji

Zlaté stránky Počet výtisků Distribuce
Ústecký kraj – severní část 2002/2003 154 686 12. 2.-8. 3. 2002
Ústecký kraj – jižní část 2002/2003 96 837 12. 2.-8. 3. 2002
Místní Zlaté stránky Počet výtisků Distribuce
Děčín 36 800 12. 2.-8. 3. 2002
Litoměřice 28 280 12. 2.-8. 3. 2002
Teplice 35 800 12. 2.-8. 3. 2002

Po ukončení 1. etapy distribuce pokračuje výdej seznamů v prodejnách TELEPOINT partner (Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Teplice, Most, Kadaň, Louny, Podbořany a Žatec) a v Transferových bodech Českého Telecomu Ústí nad Labem, Most-Velebudice, Chomutov-Jirkov.

Uzávěrka vydání Zlatých stránek pro Ústecký kraj byla k 4. 11. 2002. Poslední filmy seznamu byly do tiskárny v polském Krakově odeslány 11. 1. 2002. První náklad seznamu byl dopraven 23. 1. 2002 a poslední náklad 16. kamionu dne 31. 1. 2002. V případě ztráty odběrního lístku je možné zavolat na Zelenou linku ČESKÉHO TELECOMU 0800 123 456, případně telefonicky kontaktovat Redakci telefonního seznamu v Ústí nad Labem 040/680 16 34, která zašle poštou náhradní odběrní lístek k vyzvednutí telefonního seznamu.

 www.mediatel.cz

Článek ze dne 13. února 2002 - středa