logo itpoint.cz

Značka T-Mobile úspěšně zavedena na český trh

Dnem 2. července byl oficiálně ukončen přechod lokální značky Paegas na globální značku T-Mobile. Zákazníci společnosti RadioMobil se tak budou nadále setkávat pouze s novou značkou T-Mobile. Značka Paegas nebude nadále aktivně komunikována.

Dnem 2. července byl oficiálně ukončen přechod lokální značky Paegas na globální značku T-Mobile. Zákazníci společnosti RadioMobil se tak budou nadále setkávat pouze s novou značkou T-Mobile. Značka Paegas nebude nadále aktivně komunikována.

"Reklamní kampaň, provázející migraci značky, byla zahájena 2. dubna a trvala přesně tři měsíce. Kampaň považujeme za velmi úspěšnou. Svědčí o tom také výsledky průzkumů, které jsme si nechali provést," říká Roland Mahler, generální ředitel společnosti RadioMobil.

Podle průzkumů agentury Research International po prvních dvou měsících trvání kampaně padesát procent respondentů spontánně jmenovalo značku T-Mobile jako značku jednoho z mobilních operátorů. Na otázku, zda znají značku T-Mobile, odpovědělo kladně dokonce 87 procent respondentů.

Značka T-Mobile se od dnešního dne objeví nejen v názvu sítě, ale také v označení služeb a dále na SIM kartách a na displejích všech nových telefonů. U již zakoupených telefonů a SIM karet, kde bude technicky možné provést změnu názvu, proběhne změna označení sítě na displeji mobilního telefonu automatickým zasláním názvu T-Mobile v průběhu července. Samotná změna značky přitom neklade na zákazníka žádné nároky - nedotýká se jeho stávajícího telefonního čísla, využívaných služeb ani zvoleného tarifu. Uživatelé předplacených služeb se budou i nadále setkávat s označením Twist.

Zcela nový název t-zones získává služba, známá doposud pod názvem Click. Vedle nového označení přináší portál t-zones kompletní změnu designu a struktury. Tato změna přinese zákazníkům ještě větší uživatelský komfort v podobě jednoduché a přehledné navigace. Portál t-zones byl vyvinut na základě zkušeností s obdobnými mobilními portály sesterských společností v Německu, Rakousku a Velké Británii.

Nové označení tarifů, produktů a služeb

Tariffs Current names New name - czech version New name - english version
Residential segment Paegas 20 Start Tarif 20 Start Tariff 20 Start
postpaid Paegas 80 Tarif 80 Tariff 80
  Paegas 200 Tarif 200 Tariff 200
  Paegas 400 Tarif 400 Tariff 400
  Data & SMS Tarif Data & SMS Tariff Data & SMS
  Jistota Tarif Jistota Tariff Support
"old generation of tariffs" Paegas 20 Tarif 20 Tariff 20
  Paegas 60 Tarif 60 Tariff 60
  Paeags 120 Tarif 120 Tariff 120
  Paegas 300 Tarif 300 Tariff 300
old generation of tariffs w/o branding e.g.Diamant without change without change
pre paid Twist SMS tarif Tarif Twist SMS Tariff Twist SMS
  Twist standard tarif Tarif Twist standard Tariff Twist standard

 www.t-mobile.cz

Článek ze dne 3. července 2002 - středa