logo itpoint.cz

Znovuzřízení telefonní stanice Českého Telecomu je zdarma

Na základě výjimky, kterou se rozhodl udělit generální ředitel Českého Telecomu Přemysl Klíma, nebude u požadavků na znovuzřízení uplatněných do 30. dubna 2002 účtována běžná cena za zřízení telefonní stanice ve výši 3 500 Kč.

Zákazníci Českého Telecomu, kteří požádali po 1. prosinci 2001 o zrušení hlavní telefonní stanice, si ji mohou nechat znovu zapojit zdarma. Na základě výjimky, kterou se rozhodl udělit generální ředitel Českého Telecomu Přemysl Klíma, jim nebude u požadavků uplatněných do 30. dubna 2002 účtována běžná cena za zřízení telefonní stanice ve výši 3 500 Kč.

"Chceme tímto krokem vyjít vstříc množícím se požadavkům našich zákazníků, kteří změnili své původní rozhodnutí zrušit pevnou linku. Jsem přesvědčen, že uvítají delší časový interval, který tak získají pro výběr optimálního cenového programu," uvedl Přemysl Klíma.

Od počátku roku 2002 využilo možnost vzít ve výpovědní lhůtě zpět žádost o zrušení telefonní linky přes 1000 zákazníků.

Zákazníci si mohou i nadále vybrat některý z volitelných cenových programů platných od 1. února 2002.

Na internetových stránkách ČESKÉHO TELECOMU na adrese :

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 12. února 2002 - úterý