logo itpoint.cz

100 znaků a dost - to je SMS via internet u Eurotelu

Od 17. března bude uvedena do provozu nová internetová SMS brána Eurotelu. Odesílané zprávy budou i nadále zdarma, ale můžete odeslat maximálně jen 60 znaků - zbývajících 100 znaků je věnováno sponzorskému vzkazu. SMS zpráva začíná zprávou pro uživatele a poté následuje sponzorský vzkaz inzerenta ...

Eurotel Praha, spol. s r. o představuje nový obchodní model v mobilních komunikacích, který umožní zákazníkům využívat služby zdarma. Náklady, podobně jako v soukromých televizích či v internetových firmách, budou hrazeny třetími stranami - inzerenty. První takovou službou je posílání SMS z internetu, které díky příjmům od sponzorů bude nadále zdarma.

Od 17. března bude uvedena do provozu nová internetová SMS brána, která nadále umožní všem uživatelům internetu či elektronické pošty posílat SMS zprávy zdarma. Náklady na její provoz a na doručení SMS zpráv, které dosahují ročně stovek milionů korun, budou hrazeny z prodeje sponzorských vzkazů v těchto SMS zprávách. Neziskovým organizacím, které splní předem stanovené podmínky, bude umožňeno posílat do konce letošního května sponzorské vzkazy zdarma.

"Téměř všichni se pravidelně díváme na soukromé televizní kanály a nemusíme za to platit žádné poplatky. Náklady na výrobu a vysílání pořadů soukromého televizního kanálu jsou hrazeny z prodeje reklamy. Podle stejného vzoru chceme udržet možnost posílat SMS zprávy z internetu zdarma, přestože naše náklady na poskytování této služby rostou," říká Garrison Macri, výkonný marketingový ředitel Eurotelu. "Sponzorovaná internetová brána pro posílání SMS zpráv je podle nás nejlepší možností, jak umožnit našim zákazníkům nadále posílat SMS zprávy zdarma."

Každý uživatel může zdarma poslat SMS zprávu všem zákazníkům společnosti Eurotel, pokud zná jejich telefonní číslo.

Tak jako dnes bude možné zprávu od 17. března odeslat přímo z webové stránky, na kterou vede odkaz přímo z internetové adresy www.eurotel.cz, nebo pomocí e-mailové zprávy, kde adresa je ve tvaru +420XXXYYYYYY@sms.eurotel.cz (předčíslí + telefonní číslo příjemce + @sms.eurotel.cz, např. +420602988889@sms.eurotel.cz).

Zpráva pro příjemce může mít maximálně 60 znaků - zbývajících 100 znaků je věnováno sponzorskému vzkazu. SMS zpráva začíná zprávou pro uživatele a poté následuje sponzorský vzkaz inzerenta, který umožnil poskytování této služby zdarma.

 www.eurotel.cz

Článek ze dne 7. března 2003 - pátek