logo itpoint.cz

12. kanál se bude uvolňovat pro digitální rozhlas

České Radiokomunikace jednají s Českým telekomunikačním úřadem o postupném uvolnění 12. televizního kanálu III. televizního pásma ve prospěch digitálního rozhlasu v systému T-DAB. Jmenovaná akce bude ze strany některých televizních diváků znamenat nutnost výměny přijímacích antén určených pouze pro příjem 12. televizního kanálu, případně i příslušných komponent vřazených v rozvodech televizního signálu.

České Radiokomunikace jednají s Českým telekomunikačním úřadem o postupném uvolnění 12. televizního kanálu III. televizního pásma ve prospěch digitálního rozhlasu v systému T-DAB. Jmenovaná akce bude ze strany některých televizních diváků znamenat nutnost výměny přijímacích antén určených pouze pro příjem 12. televizního kanálu, případně i příslušných komponent vřazených v rozvodech televizního signálu.

Postupné uvolňování 12. televizního kanálu je vyvoláno závazky, které pro Českou republiku vyplývají z dohody podepsané na mezinárodním zasedání členských zemí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (tzv. CEPT) v roce 1995. Zde byly dohodnuty základní principy přechodu na digitální vysílání zemského rozhlasu v systému T-DAB.

České Radiokomunikace jako provozovatel sítě televizních a rozhlasových vysílačů upozorňují televizní diváky , že v dotčených lokalitách nebude technicky možné zajistit souběžný provoz na obou televizních kanálech. To znamená, že od data, kdy bude zahájeno vysílání na novém televizním kanálu, nebude možné tento signál v dané lokalitě na 12. televizním kanálu dále přijímat. Tato změna se v první fázi dotkne všech diváků přijímajících signál z televizních vysílačů a převáděčů vysílajících na 12. kanálu. Dále pak převáděčů, které přijímají signál jako primární. Nepřímo se uvolňování 12. kanálu dotkne i všech organizací a firem, které zajišťují příjem, zpracování a rozvod televizního signálu tohoto kanálu pro koncového uživatele.

"ČRa, a.s. provozují na tomto kanálu 2 televizní vysílače a 88 převáděčů rozmístěných na celém území České republiky. O postupu jednání a o následných termínech změn ve vysílání budeme veřejnost v průběhu roku pravidelně informovat na teletextu TV Nova resp. ČT." uvedl Ing. Martin Roztočil, ředitel úseku vysílacích služeb.

České Radiokomunikace

Článek ze dne 10. dubna 2003 - čtvrtek