logo itpoint.cz

28. ledna 2003 - evropský Den širokopásmových služeb

Dnes se slaví evropský Den širokopásmových služeb. Tento den by se měl stát symbolem masového rozšiřování vysokorychlostního internetu - to znamená širokopásmového internetu. V souvislosti s dohady ohledně ADSL internetu, tento den by měl posloužit jako připomenutí současného zoufalého stavu nabídky připojení k internetu načeském telekomunikačním trhu.

ČAKK vyzývá k podpoře a rozšíření širokopásmového přístupu k Internetu v Evropě. ČR nesmí otálet s přípravou kvalitních zákonů, dovolit tříštění sil a nevyužívat obrovského potenciálu.

Evropa společně oslaví 28. leden 2003 jako Den širokopásmových služeb. Vyzval k tomu Erkki Liikanen, člen Komise Evropských společenství odpovědný za informační společnost, v projevu na výroční konferenci ECTA - Evropské asociace kompetitivních telekomunikací (Česká asociace kompetitivních komunikací je její národní pobočkou v ČR), která se konala v polovině prosince v Bruselu.

Tento den by se měl stát symbolem masového rozšiřování vysokorychlostního Internetu - to znamená širokopásmového Internetu. Současné nejasnosti a diskuze o nabídce a zprovoznění vysokorychlostního ADSL Internetu jenom dokazují, že Den širokopásmových služeb je důležitý a měl by posloužit jako připomenutí současného zoufalého stavu nabídky připojení k Internetu na českém telekomunikačním trhu.

VÝZVA :

"ČAKK se plně k výzvě Evropského komisaře Liikanena hlásí a vyzývá všechny, kterým leží na srdci další rozvoj širokopásmových komunikací v České republice, zejména rychlý přístup k Internetu, aby v maximální míře přispěli k důležité práci na přípravě klíčových právních předpisů - především zákona o elektronických komunikacích, ale též zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, včetně digitálního vysílání," prohlašuje Zdeněk Vaníček, prezident ČAKK.

Česká republika nemá již čas otálet s rychlou a kvalitní přípravou zákonů, které budou ovlivňovat život doslova každého obyvatele Evropské unie, tedy brzy i našich spoluobčanů, zdůrazňuje Zdeněk Vaníček a dodává, že: "Hlavní chybou by bylo tříštění sil a nevyužívání obrovského potenciálu, který má odborná obec tohoto klíčového podnikatelského sektoru. ČAKK již mnohokrát deklarovala, že chce přispět ke splnění tohoto grandiózního úkolu. Čím dříve pochopíme, že širokopásmové komunikace už dávno nejsou jen telefonováním, ale něčím kvalitativně a zásadně zcela novým, tím lépe pro celou českou společnost."

Erkki Liikanen je ohlášen jako hlavní řečník celoevropské konference, která se bude konat v Praze ve dnech 9. až 11. dubna 2003. Společně ji pořádají Evropská asociace kabelových komunikací (ECCA) a ČAKK ve spolupráci s dalšími zahraničními partnery.

ČAKK se v uplynulém roce stala národní afilací Evropské asociace kompetitivních telekomunikací (ECTA) a transformovala se v první hodnověrné sdružení provozovatelů elektronických komunikačních sítí a poskytovatelů širokopásmových elektronických komunikačních služeb v České republice. Z tohoto důvodu se plně k výzvě Evropského komisaře Liikanena přihlásila a vyzývá k podpoře tohoto dne i všechny ostatní subjekty.

O asociaci ČAKK

ECTA Česká republika Česká asociace kompetitivních komunikací sdružuje největší kabelové komunikační společnosti a telekomunikační alternativní operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou UPC Česká republika, Intercable CZ, TES Media, SELF servis, SATT, HBO, Hughes Network Systems, Lica, Telenor Networks a RadioMobil. Asociace dále sdružuje dvě desítky přidružených členů z České republiky a ze zahraničí.

Asociace vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR - Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media. Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAKK vystupovala až do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací.

ČAKK je od roku 2000 členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation - www.ectaportal.com) a 18. března 2002 se jako druhá evropská země (po Francii) stala její národní afilací.

ČAKK je také aktivním členem evropské asociace kabelových komunikací ECCA (European Cable Communications Association - www.ecca.be), která ČAKK nabídla kandidaturu na uspořádání celoevropského kongresu European Broadband Communications 2003 v Praze. Tento kongres se uskuteční ve dnech 9. - 11. dubna 2003.

Výroční konference ČAKK Czech Broadband Communications CACC 2003 se bude konat v Praze ve dnech 24. a 25. února 2003.

 www.cacc.cz

Článek ze dne 28. ledna 2003 - úterý