logo itpoint.cz

2N Telekomunikace a Vysoká škola báňská - TU Ostrava otevírají učebnu

V úterý 23. září 2003 proběhlo v prostorách Vysoké školy báňské Ostrava slavnostní otevření nové učebny, na jejímž technologickém vybavení se firma 2N výrazně podílela. S Vysokou školou Báňskou 2N zároveň spolupracuje i na přípravě výukového programu v oblasti tzv. konvergentních technologií. VŠB je již několik let vybavena moderní učebnou s technologiemi pro velké firmy a operátory. Díky 2N bude studentům k dispozici také praktická ukázka řešení ATEUS pro malé a střední firmy.

V úterý 23. září 2003 proběhlo v prostorách Vysoké školy báňské Ostrava slavnostní otevření nové učebny, na jejímž technologickém vybavení se firma 2N výrazně podílela. S Vysokou školou Báňskou 2N zároveň spolupracuje i na přípravě výukového programu v oblasti tzv. konvergentních technologií. VŠB je již několik let vybavena moderní učebnou s technologiemi pro velké firmy a operátory. Díky 2N bude studentům k dispozici také praktická ukázka řešení ATEUS pro malé a střední firmy.

Slavnostního otevření se vedle zástupců 2N a pedagogů VŠB-TU zúčastnil i doc. Ing. Jan Žídek, CSc., proděkan pro rozvoj Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB, a prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc, vedoucí katedry elektroniky a telekomunikační techniky, který při této příležitosti řekl :

"Vybavení učebny i spolupráce s firmou 2N si vysoce ceníme. Testovací polygon studenti využijí zejména pro praktické testy vlastního software, který mají možnost vyvíjet v rámci studijních cvičení. Společný projekt rozšiřuje praktické výukové možnosti a zároveň pomáhá zvyšovat odbornou úroveň našich absolventů Studenti budou mít možnost poznat vlastnosti výrobků ATEUS, se kterými se díky širokému zastoupení na českém trhu v praxi pravděpodobně setkají. U řady firem jim tato znalost jistě pomůže otevřít dveře a najít uplatnění".

Obchodní ředitel 2N Telekomunikace a. s., Ing. Tomáš Trefný popřál studentům úspěšné studium s novým vybavením a zároveň jim nabídl účast v programu XAPI Open, otevírajícím ústředny ATEUS pro mezioborová řešení z oblasti IT. Řekl: "Projekt je ideální pro přiblížení reálných potřeb malých a středních firem studentům. Při studiu si mohou ověřit i vlastní schopnost přinášet těmto uživatelům nové užitné hodnoty. Již nyní se těšíme na chytré nápady, které budete mít možnost realizovat v praxi ve spolupráci s vývojovým týmem 2N".

Projekt XAPI Open otevírá aplikační možnosti ústředen ATEUS a jejich telekomunikačních služeb vývojářům. Pro studenty Vysoké školy báňské i ostatních škol je připraveno časově neomezené zpřístupnění vývojových a aplikačních prostředí. Od projektu si 2N slibuje nejen vyšší potenciál absolventů, vedoucí k vyššímu využití technologií ATEUS v praxi, ale také zajímavé možnosti pro nábor budoucích špičkových odborníků pro vývojové i aplikační týmy. XAPI Open nabízí tvořivým studentům možnost realizovat dobré nápady v sériové produkci 2N již během studia.

Pro vybavení učebny, kterou VŠB-TU Ostrava pro program vyhradila, zvolila 2N TELEKOMUNIKACE nejmodernější variantu ústředen ATEUS-OMEGA Business s širokou návazností na softwarové aplikace z oblasti CRM, Call Center a Unified Messagingu. Ústředna dále poskytuje aplikační rozhraní ATEUS-XAPI, navazující na vývojovou platformu XAPI Open.

2N Telekomunikace

Článek ze dne 25. září 2003 - čtvrtek