logo itpoint.cz

2N Telekomunikace vstoupí do roku 2004 s novým vedením

S platností od 1. prosince 2003 byl do funkce generálního ředitele společnosti 2N Telekomunikace, a.s. jmenován Oldřich Stejskal. Další významnou změnou je postup Jana Makalouše na pozici výkonného ředitele, do jehož kompetence přechází řízení obchodních i výrobních aktivit a ekonomické řízení firmy.

S platností od 1. prosince 2003 byl do funkce generálního ředitele společnosti 2N Telekomunikace, a.s. jmenován Oldřich Stejskal. Další významnou změnou je postup Jana Makalouše na pozici výkonného ředitele, do jehož kompetence přechází řízení obchodních i výrobních aktivit a ekonomické řízení firmy.

"Změna na postu generálního ředitele i navazující organizační přesuny mají za cíl podpořit další růst 2N jako firmy evropských i světových kvalit. V době vstupu do Evropské unie posilujeme postupy, které vedou k ještě vyšší dynamice reakce našich lidí na požadavky zákazníků," řekl Miroslav Hofman, předseda představenstva akciové společnosti, který dosud zastával funkci generálního ředitele 2N Telekomunikace. Dále uvedl, že tyto dlouhodobé cíle 2N plní již nyní, protože k závěru roku firma očekává dosažení obratu více než 350 milionů Kč s podílem exportu přes 250 milionů. V roce 2002 dosáhla společnost 2N tržeb ve výši 318 milionů korun, přičemž export do zemí Evropské unie i řady dalších států celého světa se na tomto výsledku podílel přibližně 45 %. Tato čísla podtrhují více než dvanáctileté působení Miroslava Hofmana ve funkci ředitele, během kterého firma posilovala své inovativní aktivity a rozvoj.

Oldřich Stejskal (*1966) absolvoval Fakultu elektrotechniky ČVUT v roce 1990 a od roku 1991 pracuje pro 2N na různých postech v oblasti řízení vývoje a výroby. Do svého jmenování generálním ředitelem ve společnosti 2N zastával funkci ředitele Technické divize. Do jeho působnosti patřily výrobní a vývojové aktivity 2N. Je ženatý, má dvě děti a ve volném čase se věnuje sportu, mj. potápění.

Jan Makalouš (*1961) pracuje ve 2N od jejího založení v roce 1991 jako vedoucí výrobního úseku. Jeho úkolem na postu výkonného ředitele bude zejména udržení vysoké produktivity práce na jednoho pracovníka a zajištění maximální stability finančních zdrojů.

Současná produktivita práce na jednoho pracovníka 2N v uplynulém roce činila 2,9 milionu Kč. Ve výrobních útvarech je produktivita ještě vyšší a přesahuje hranici 5 milionů korun na jednoho pracovníka. Tato čísla jsou plně srovnatelná s firmami v zemích EU.

2N Telekomunikace

Článek ze dne 3. prosince 2003 - středa