logo itpoint.cz

Aktualizované výsledky hospodaření Alcatelu - čtvrté čtvrtletí 2002

Tržby se zvýšily postupně o více než 20 %, provozní zisk za čtvrté čtvrtletí se pohyboval okolo černé nuly, po započtení rezerv na zásoby, čtvrtletní hranice rentability na úrovni 4,1 mld. EUR, peněžní prostředky by měly ke konci roku 2002 přesáhnout hodnotu zadluženosti.

Společnost Alcatel oznámila, že tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2002 by měly vykázat stejně jako v minulých obdobích růst pohybující se nad hranicí dvaceti procent. Tržby pozitivně ovlivnil jednak příznivý sezónní vývoj, jednak udržení výše příjmů zejména v oblasti zařízení pro širokopásmový přístup a v oboru mobilní infrastruktury.

Provozní zisk za čtvrté čtvrtletí by měl dosáhnout rovnovážného stavu, a to i po započtení rezerv na zásoby ve výši 150 milionů EUR. Protože proces snižování nákladů pokračuje podle plánu, práh ziskovosti za čtvrté čtvrtletí by měl dosáhnout hodnoty 4,1 miliard EUR.

Kromě toho by měla míra čisté zadluženosti k množství peněžních prostředků společnosti Alcatel k 31. prosinci 2002 dosáhnout kladné hodnoty. Zásluhu na tom má kladná hodnota provozního cash flow a započtení hrubých výnosů z povinné emise směnitelných obligací v hodnotě 645 milionů EUR.

 www.alcatel.cz

Článek ze dne 16. ledna 2003 - čtvrtek