logo itpoint.cz

Aktuálně o evropském financování technologií informační společnosti

Referendum o vstupu do EU je za námi, avšak málokterá česká firma má zatím zkušenosti s tendery Evropské komise a s řízením projektů s její finanční podporou. Týká se to i mezinárodních projektů v kategorii technologií pro informační společnost (IST), které jsou již delší dobu jednou z tématických priorit podpory vědy a výzkumu EU v tzv. rámcových programech vypisovaných na pět let.

Referendum o vstupu do EU je za námi, avšak málokterá česká firma má zatím zkušenosti s tendery Evropské komise a s řízením projektů s její finanční podporou. Týká se to i mezinárodních projektů v kategorii technologií pro informační společnost (IST), které jsou již delší dobu jednou z tématických priorit podpory vědy a výzkumu EU v tzv. rámcových programech vypisovaných na pět let.

V první IST výzvě 6. rámcového programu (2002-2006), která měla uzávěrku koncem dubna, bylo podáno celkem 1473 návrhů projektů (348 na tzv. integrované projekty, 169 na sítě excellence, 138 na podpůrné akce, 755 na STREP a 58 na koordinované akce). Hodnocení projektů probíhalo ve druhé polovině května a v červnu se již rozběhla první jednání hodnotitelů s navrhovateli projektů, které úspěšně prošly evaluací. K dnešnímu dni by již měli mít koordinátoři projektů u sebe souhrnné hodnotící zprávy, od července začínají v Bruselu první negociace jednoznačně přijatých projektů. Projekty na čekací listině přijdou na řadu jednání ve dnech 23.-24.7., poté by mělo být definitivně rozhodnuto o financovaní projektů z první IST výzvy a rozdělení více než miliardy EUR.

Výše uvedená čísla ukazují, že v první výzvě se sešlo nebývalé množství konkurenčních projektů, takže procento úspěšnosti (zvláště méně zkušených navrhovatelů) bude poměrně nízké. O tom již svědčí zprávy z několika českých univerzit i soukromých firem. O důvod víc se již nyní připravovat na druhou IST výzvu, která má uzávěrku 15. října. Zatímco do první výzvy směřovaly návrhy projektů především z oblastí e-business, e-government, e-learning, širokopásmového Internetu a vývoje znalostních systémů a aplikací pro zdravotnictví, bezpečnost a dopravu, ve druhé výzvě mají šance např. projekty z oblastí mobilních a bezdrátových technologií, open source, řízení rizika, digitálního obsahu pro volný čas, vývoje zobrazovacích jednotek a inteligentních koncových zařízení a integrace hendikepovaných skupin do společnosti (eInclusion). Rozpočet druhé výzvy však bude ani ne poloviční a proto ani tentokrát nelze očekávat vysokou úspěšnost.

VIP Park jako jedna ze dvou servisních firem českého First Tuesday se snaží plnit od minulého roku roli tzv. IST multiplikátoru, tj. organizace, která ve spolupráci s národním kontaktním bodem poskytuje informační a konzultační podporu (dle své specializace) pro účast českých subjektů v mezinárodních projektech finančně podporovaných EU. Na vyhrazeném místě VIP webu zprostředkováváme již od roku 1999 aktuální informace ve vybraných tématických oblastech a poskytujeme odbornou podporu při vyhledávání vhodných zahraničních partnerů a při přípravě návrhů projektů. Najdete zde např. kriticko-praktický průvodce 6. rámcovým programem, oficiální překlad modelového kontraktu, odkazy na podrobnější informace k jednotlivým výzvám, podpoře účasti malých a středních podniků, službě IDEAL-IST apod.

MIČR

Článek ze dne 3. července 2003 - čtvrtek