logo itpoint.cz

Aktuální výsledky Národního programu počítačové gramotnosti

Za tři měsíce provozu "Národního programu počítačové gramotnosti" bylo proškoleno více než deset tisíc zájemců v celé ČR. Desetitisící účastnici paní Irenu Jabůrkovou z Kladna odměnili partneři programu hodnotnými cenami, aby ji povzbudili v jejím aktivním přístupu ve svém vzdělávání. Projekt NPPG organizuje společnost Centrum internetu za podpory Ministerstva informatiky, společnosti Intel a dalších partnerů.

Za tři měsíce provozu "Národního programu počítačové gramotnosti" (dále NPPG) bylo proškoleno více než deset tisíc zájemců v celé ČR. Desetitisící účastnici paní Irenu Jabůrkovou z Kladna odměnili partneři programu hodnotnými cenami, aby ji povzbudili v jejím aktivním přístupu ve svém vzdělávání. Projekt NPPG organizuje společnost Centrum internetu za podpory Ministerstva informatiky, společnosti Intel a dalších partnerů.

Aktuální výsledky NPPG a hodnocení účastníky

K dnešnímu dni bylo proškoleno přesně 10 570 zájemců (nejvíce v Praze 2 421, dále v Jihomoravském kraji 1 413 a Moravskoslezském 1 069). Síť Center internetu se rozrostla na 228 a pokrývá 145 měst a obcí v celé ČR. Byla tak dosažena vyšší spádovost oproti očekávání při zahájení projektu: 95,1% obyvatel ČR žije v sídlech, která jsou vzdálena od obce s Centrem internetu nejvýše 20km, resp. 71,5% do 10km. Tento parametr je kritickým pro udržení široké dostupnosti NPPG.

Účastníci hodnotili v dotaznících úroveň obsahu a dodržení metodiky kurzu průměrnou známkou 1,18. 95,3% účastníků označilo výklad za srozumitelný. Tento výsledek odpovídá vysoké profesionalitě a vynikajícím pedagogických schopnostech lektorů.

Zdaleka nejčastějším požadavkem účastníků je poptávka po dalších lekcích a větších možnostech procvičení. Tato rostoucí iniciativa veřejnosti odpovídá současnému trendu, kdy zaměstnavatelé často před přijetím nového zaměstnance prakticky ověřují schopnost samostatné práce s internetem a kancelářskými aplikacemi. Z hlediska věku pak dohání svůj handicap v centrech internetu nejvíce lidé mezi 40 a 60 lety a spíše ženy (61%).

Rozšíření nabídky NPPG

Dosud účastníci využívali tři úrovně dvouhodinových lekcí (Poprvé u počítače, Úvod do internetu a Internet pro pokročilé). Počínaje dnešním dnem je nabídka rozšířena o lekce Text (2x2hod), Tabulka (2x2hod) a Praktická cvičení (2hod). V kurzech text a tabulka obdrží účastník studijní materiál. Registrovat se lze již nyní na stejné modré lince 844 111 130.

Nabídka pro podnikatele

Centrum internetu ve spolupráci s Ministerstvem informatiky zahájí v červnu kurzy elektronického podpisu. Přestože se jedná o problematiku teoreticky složitou, faktická práce s certifikátem je poměrně jednoduchá a může ušetřit podnikatelům mnoho času i financí. Překonání přirozené úvodní nedůvěry je tak hlavní ambicí dvojice kurzů. Zájemci se v nich naučí samostatně používat zaručený certifikát pro více účelů: při podání DPH, korespondenci se státní správou, v obchodních vztazích, šifrované e-mailové komunikaci apod.

Centrum internetu

Článek ze dne 16. května 2003 - pátek